Siirry suoraan sisältöön

22.5.2018 16:20

Ranta-Kartanon työmaalla päällystystä, kivitöitä ja vihertöitä

Ranta-Kartanon ympäristön katutyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.  Nykyiset liikennejärjestelyt jatkuvat elokuun alkuun saakka pienin muutoksin. 

​Aleksanterinkadun kiveystyöt etenevät aikataulussa ja uusien ajokaistojen kiveyksistä on asennettu jo yli puolet. Paasikivenkadun työalueella on käynnissä kadun uusien rakennekerroksien teko. Alueen Hollolankadun päädyssä kulkeva kevyen liikenteen reitti on siirretty lähemmäksi Hollolankatua.

Reunakivi- ja päällystystöitä

Ståhlberginkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalueen työt etenevät aikataulun mukaisesti. Risteysalueen reunakivityöt on saatu valmiiksi ja alueella on käynnissä kantavan kerroksen viimeistelytyöt sekä viimeiset katukiveystyöt. Risteysalue asfaltoidaan viikon 22 aikana. Samalla kerralla toteutetaan myös viimeinen päällystekerros viime vuonna työn alla olleiden Jalkarannantien liikenneympyrän sekä Kyösti Kallion kadun osuuksille. Asfaltointien jälkeen toteutetaan tiemerkintätyöt ko. katualueille.

Viikkojen 22-23 aikana asfaltoidaan myös Kartanonkadun eteläpuolen kevyen liikenteen väylä välillä Kariniemenkatu - Vanha linja-autoasema. Asfaltointitöiden jälkeen alueella tehdään vielä vihertöitä, joiden valmistuttua tämä väylä avataan kevyen liikenteen käyttöön.

Pikku-Vesijärven puiston puolelle tulevan hulevesien biopidätysaltaan tukimuurin graniittikiviverhoustyöt ovat käynnissä. Istutustöitä tehdään Kartanonkadun ja Kyösti Kallion kadun alueilla.

Lahdenkadun ja Hollolankadun katuvalotyöt aloitettu

Lahdenkadun ja Hollolankadun uusien katuvalojen kaapelointi- ja jalustojen asennustyöt on aloitettu tällä viikolla Sibeliuksenkadun ja Aleksanterinkadun risteyksien välisellä alueella. Maaleikkaustyöt sekä jakavan kerroksen teko ko. alueella valmistuvat tämän viikon loppuun mennessä. Alueella on ollut myös Lahti Energian uuden kaukolämpölinjan rakennustyö, joka on nyt viimeistelyvaiheessa.

Ajoneuvojen siirtokehotus Kyösti Kallion kadulle

Asfaltointitöiden vuoksi Kyösti Kallion kadulle pysäköinti välillä Ståhlberginkatu - Pellonkulmankuja on kielletty 25.5.-1.6.2018 välisen ajan.  Katu harjataan ja pestään ennen asfaltointia sekä asfaltoinnin jälkeen tehdään ajoratamaalaukset. Töiden valmistuttua Kyösti Kallion katua pääsee ajamaan Pellonkulmankujan ja Jalkarannantien väliselle osuudelle.

Paasikivenkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalue suljetaan 11.6

Fellmanin puistoajojen jälkeen maanantaina 11.6.2018 Paasikivenkadun ja Kyösti Kallion kadun risteysalue suljetaan liikenteeltä ja ko. alue rajataan työalueeksi. Tällöin liikenneympyrältä pääsee kuitenkin ajamaan Ståhlberginkadun kautta Paasikivenkadulle sekä Kyösti Kallion katua pitkin aina Pellonkulmankujalle saakka.

 

Lisätietoja 

työmaapäällikkö Mikko Ojansuu, Destia Oy
mikko.ojansuu(at)destia.fi

projekti-insinööri Erkki Härkönen, Lahden kaupunki
erkki.harkonen(at)lahti.fi, p. 044 716 1911