Siirry suoraan sisältöön

20.9.2016 13:50

Rautatienkadun katukokeilusta tykätään

Kaupunki keräsi syyskuussa Porukka-mobiilisovelluksen kautta asukkailta palautetta Rautatienkadun levennetystä jalkakäytävästä.
Rautatienkatu.

Porukan-mobiilisovelluksen kautta mielipiteensä Rautatienkadun kokeilusta kertoi yli 200 ihmistä. Mielipiteitä kartoitettiin lisäksi taidelauantaina 3.9. kaupungintalon puutarhajuhlassa, ja vastauksia saatiin noin 150 kappaletta. Kiitos kaikille mielipiteensä kertoneille!

​​Mistä kokeilussa on kyse?

Kadunvarren yrittäjät lähestyivät loppuvuodesta kaupunkia ja ehdottivat kokeilua, jossa pysäköintipaikat poistettaisiin toiselta puolelta katua heidän liikkeittensä edustalta ja jalkakäytävää levennettäisiin. Yritykset halusivat selvittää, saavutetaanko jalankulkuolosuhteiden tilapäisellä parantamisella Lahdessa yhtä hyviä tuloksia kuin monessa muussa suomalaisessa ja eurooppalaisessa kaupungeissa on saavutettu, ja tekeekö jalkakäytävän leventäminen Rautsikasta elävämmän. Kokeilua suunniteltiin alkuvuodesta vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja yritysten kanssa. Levitys toteutettiin huhtikuussa.

Jalkakäytävästä halutaan pysyvästi levennetty

70 % Porukka-sovellukseen vastanneista halusi levennetystä jalkakäytävästi pysyvän. 15 % vastaajista kannattaa paluuta entiseen ja 15 % ei osaa sanoa, kumpi ratkaisuista on parempi. Puutarhajuhlissa saatujen lukuisten vastausten perusteella vaikuttaa, että Rautsikka-kokeilusta tykätään ja siitä toivotaan pysyvää.

Suurin osa vastaajista kokee, että jalankulkuolosuhteiden parannus Rautsikalla tuo keskustaan viihtyisyyttä ja elinvoimaa. 96 vastaajan mielestä Rautsikasta voisi tehdä vaikka kävelykadun. Kommenteissa moni mainitsee levennetyn jalkakäytävän tehneen kadusta viihtyisämmän kävelijälle. Arvostelua kokeilu saa väliaikaisesta ulkonäöstä. Muutama kokee investoinnin turhaksi. Muutama myös näkee pysäköintipaikkojen poistamisen haitalliseksi kadunvarren yrityksille. Vastaajat eivät koe, että levennetty jalkakäytävä olisi mitenkään vaikuttanut heidän asiointiinsa. 

”Levennys tekee kadusta huomattavasti mukavamman kulkea”
”Autoillessa ei ympäristöllä ole niin väliä, mutta ulkoilijat menevät paikkoihin, joissa sieulu lepää”
”Hyvää työtä mutta eikö keskusta säilyisi vetovoimaisempana jos autot
mahtuisivat myös kulkemaan siellä?

Porukka-kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien tyypillisiä saapumistapoja keskustaan. Kaksi viidestä vastaajasta saapuu keskustaan yleensä autolla. Joka neljäs vastaajaa saapuu kävellen ja joka viides pyörällä. Bussilla keskustaan saapuu joka kymmenes kyselyyn vastannut. Autolla saapuvat pysäköivät mieluiten Toriparkkiin (1/4) tai mahdollisimman lähelle liiketilaa (1/4). Ilmaisen parkkipaikan kertoi etsivänsä joka neljäs.

Pyöräilymahdollisuuden puuttuminen saa kritiikkia

Jalankulun lisäksi toivotaan pyöräilymahdollisuutta Rautatienkatua keskustan suuntaan. Tällä hetkellä Rautatienkadulla saa pyöräillä ajoradalla, kun noudattaa samoja liikennesääntöjä kuin autoilijatkin. Jalkakäytävällä pyöräily ei ole sallittua, sillä se ei ole nyt riittävän leveä, jotta siinä voisi turvallisesti sallia pyöräilyn. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa tarkastellaan pyöräilymahdollisuuden toteuttamista molempiin suuntiin esimerkiksi pyöräkaistajärjestelyin.

Kokeilun vaikutusten arviointi jatkuu

Syksyllä Lappeenrannan teknillinen yliopisto haastattelee tutkimushankettaan varten  kadunvarren yrittäjät ja kartoittaa heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan kokeilusta. Kesän aikana on tarkkailtu kokeilun vaikutuksia liikkumiseen ja pysäköintiin .

Tulosten perusteella vaikuttaa, että kadulla vietetään aiempaa enemmän aikaa. Jalankulku on kadulla pääkulkumuoto - kävelijöitä on kuusinkertaisesti autoihin verrattuna. Pysäköintipaikkojen käyttöasteita tarkkailtiin kesäkuussa arkisin klo 10-16. Havaintojen perusteella  paikoista on käytössä 50-60 prosenttia. Lounasaikaan pysäköintipaikkojen käyttöaste on korkea, jopa 80-100 prosenttia.

Yhteenveto tuloksista

 

Lisätietoa

Kristiina Kartimo
liikenneinsinööri
p. 050 559 4100