Siirry suoraan sisältöön

4.12.2018 20:40

Sivistyslautakunnan kokouksen 4.12.2018 päätökset

​Sivistyslautakunnan kokouksessa 4.12.2018 kaikki jäsenet olivat paikalla, paitsi Markus Vierumäki. Jäsen Markus Vierumäen paikalla oli varajäsen Risto Kaakinen.  

Sivistyslautakunnan esityslistan linkki. Esittelijä toimitti ennen kokousta muutosmonisteen §:n 207 osalta, jolla muutettiin päätösehdotusta ja perusteluosan tekstiä. Muutosmoniste on luettavissa edellisen linkin takaa.  

Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti, poikkeuksena §:t 192, 206 ja 207  

§:n 192 (Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen Lahti harrastamisen mallikaupungiksi – Harrastustakuu kaikille lapsille) osalta esittelijä peruutti päätösehdotuksensa ja asia jätettiin käsittelemättä.            

§:n 206 (Varhaiskasvatuspalvelujen palveluohjeistuksen päivittäminen 1.1.2019 alkaen) osalta esittelijä teki täydennyksiä liitteeseen 2. Liite täydennyksin lisätään pöytäkirjan liitteeksi.  

§:n 207 (Hakeutuminen viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun) osalta lautakunta hyväksyi jäsen Maria Mäkysen muutosehdotuksen äänin 7-4 (1 poissa) seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää hakea erityisavustusta viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun varauksella, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto myöntää varhaiskasvatuspalveluille vuodelle 2019 lisämäärärahaa arviolta n. 545 000 €.

Muissa asioissa kirjattiin seuraavat asiat:
- Lautakunnalle esiteltiin yksityisten varhaiskasvatuspalvelutuottajien valvontaa ja kaupungin ohjeistusta.

_ _ _ _

esityslistalla muun muassa seuraavat asiat:

§ 
190 Sivistyslautakunnan kokouspäivät, kevät 2019
191 Henkilöstön edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnassa vuonna 2019
192 Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen Lahti harrastamisen mallikaupungiksi
193 Vastauksen antaminen kuntalaisaloitteeseen Nastolan kirjaston aukiolojen tarkistamisesta ja omatoimiajan käyttöönotosta
194 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen, Tanssikoulu HC2.0
195 Yhteisvastuukeräys Lahden kouluissa vuonna 2019
196 Muutos liikuntapainotteisen opetuksen ja urheiluluokkakokeilun oppilaaksiottoon 1.1.2019 alkaen
197 Muutos LUMA-painotteisen opetuksen oppilaaksiottoon 1.1.2019 alkaen // pykälistä 196-197 tiedote 30.11.18 Muutosesityksiä Salppurin liikunnan ja luman painotetun opetuksen oppilasvalintoihin
198 Uudenkylän peruskoulun yhdistäminen Rakokiven peruskouluun 1.8.2019 alkaen // tiedote 29.11.18 Uudenkylän peruskoulun yhdistäminen osaksi Rakokiven peruskoulua aikaistetaan
199 Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen ottamisen valintaperusteet 1.1.2019 alkaen // tiedote 30.11.18 Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteita täsmennetään
200 Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran perustaminen 1.8.2019 alkaen -
201 Peruskoulun rehtorin viran täyttäminen vakinaisesti 1.1.2019 alkaen, toimipaikkana Harjun peruskoulu
202 Peruskoulun rehtorin viran täyttäminen vakinaisesti 1.1.2019 alkaen, toimipaikkana Lotilan peruskoulu
203 Esiopetuksen toimintapäivät 2019-2020
204 Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminta 2019
205 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisestä ja perimisestä annetun ohjeistuksen päivittäminen 1.1.2019 alkaen
206 Varhaiskasvatuspalvelujen palveluohjeistuksen päivittäminen 1.1.2019 alkaen
207 Hakeutuminen viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun // tiedote 30.11.18 Lahti haluaa mukaan viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun
208 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset
209 Sivistyslautakunnan saapuneet ja lähteneet asiakirjat
210 Sivistyslautakunnan muut asiat, Oppilaan erottaminen määräajaksi, saapuneet ja lähteneet salassa pidettävät asiakirjat ja viranhaltijapäätökset