Siirry suoraan sisältöön

10.5.2016 22:30

Sivistyslautakunnan päätökset 10.5.2016

Lue koko lista Twebistä >>​

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 10.5.2016 muut esityslistalla olleet asiat yksimielisesti pohjaehdotusten mukaisesti, mutta alla olevista pykälistä äänestettiin.

108 § Jäsen Anneli Viinikka teki seuraavan muutosehdotuksen: "Sivistyslautakunta esittää Tiirismaan peruskoulun korvaamista uudisrakentamisella ja esittää samalla selvitettäväksi keskustan alueen uuden päiväkodin (mm. Humpulan ja Onnelantien päiväkodin) korvaavien tilojen rakentamista Tiirismaan tai Lotilan koulun tontille". Puheenjohtaja Eero Vainio, varapuheenjohtaja Sari Niinistö sekä jäsenet Jari Hartman, Vuokko Kautto, Harri Rummukainen ja Saila Lehtomäki kannattivat tehtyä päätösehdotusta. Jäsen Anneli Viinikan tekemä kannatettu muutosehdotus tuli hyväksytyksi äänin 7 – 4 (1 tyhjä, 1 poissa).

114 § Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavilta osin: Otsikon 'Lausuntokierroksen jälkeen tehdyt lisäykset ja muutokset esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksiin' alle kohtaan 'Minä ja meidän yhteisömme' ei lisätä esityslistalla olevaa lausetta ('Lahden esiopetuksessa tehdään yhteistyötä paikallisen evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyön linjauksen mukaisesti'). Samoin varsinaiseen opetussuunnitelmatekstiin tehtiin tekninen korjaus (poistettiin virheellisenä lause koskien ruotsinkielisen esikouluopetuksen toteuttamista kaksikielisenä kohdasta 'Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet – Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityispiirteet – Laajamittainen kaksikielinen esiopetus'). Tämän jälkeen varapuheenjohtaja Sari Niinistö ehdotti jäsen Martti Mäkelän kannattamana, että päätösehdotukseen otsikon 'Lausuntokierroksen jälkeen tehdyt lisäykset ja muutokset esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaluonnoksiin' alle kohtaan 'Minä ja meidän yhteisömme' jätetään esityslistalla oleva em. lause, miltä osin asiasta äänestettiin. Esittelijän muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 6 – 4, (2 tyhjää, 1 poissa).

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat löytyvät Lahden kaupungin verkkosivuilta seuraavan linkin takaa: https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/opetussuunnitelma.

 

Lisäksi tehtiin muutamia lähinnä teknisluoteisia korjauksia.

Kokouksen alussa:   

 • lautakunta kuuli asiantuntijoina Tiirismaan ja Launeen rakennushankkeiden osalta toimitilajohtaja Mauri Koistista, rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilää, kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilaista, projektipäällikkö Simo Lahtelaa, projektipäällikkö Tomi Tenhusta sekä tutkija Riitta Niskasta.  

Muissa asioissa:  

 • lautakunta merkitsi tiedokseen sivistyslautakunnan ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan yhteisen strategiaseminaarin, joka pidetään keskiviikkona 1.6. klo 14
 • lautakunta merkitsi tiedokseen tiistaina 7.6. lautakunnan kokouksen alussa klo 14 pidettävän talousarvioseminaarin.  

Läsnä olivat Helena Salakkaa lukuun ottamatta kaikki varsinaiset jäsenet.

- - - - - -

Tiedote 9.5.2016

Lue koko lista Twebistä >>​

Sivistyslautakunnan kokouksessa 10.5.2016 esityslistalla on seuraavat asiat:

 • Tiirismaan koulun perusparannus- ja uudisrakennusvaihtoehtojen vertailu
 • Launeen monitoimitalon hankesuunnitelma
 • Wellamo-opiston jäsenet ja varajäsenet 1.1.2016 alkaen
 • lukion opettajavirkojen perustaminen 1.8.2016 alkaen
 • talouden seurantaraportti 1.1. – 31.3.2016
 • yksityisen hoidon tuen kuntalisä
 • Lahden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 2016 hyväksyminen
 • kolmen peruskoulun luokanopettajaviran perustaminen 1.8.2016 alkaen
 • opetus- ja kasvatusjohtajan, suunnittelu- ja kehittämispäällikön ja Jalkarannan koulun rehtorin viranhaltijapäätökset
 • sivistyslautakunnan saapuneet asiakirjat

Salaiset asiat:

 • oikaisuvaatimus päivähoitopaikan osoittamisesta
 • selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle oppilaaksiottopäätöksestä tehtyyn oikaisuvaatimukseen
 • huoltajan tahdon vastainen päätös koskien oppilaan erityisen tuen järjestelyjä