Siirry suoraan sisältöön

7.11.2018 12:20

Sivistyslautakunnan päätökset 6.11.2018

Sivistyslautakunnan kokouksessa 6.11.2018 lautakunnan kaikki jäsenet olivat paikalla. 

Sivistyslautakunnan esityslistan linkki.

 
Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti, poikkeuksena §:t 174 ja 180.  

§:n 174 (Perusopetuksen vieraan kielen kieliohjelma 1.8.2019 alkaen) osalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja jäsen Kimi Uosukaisen lisäysehdotuksen:        
                

Lautakunta muuttaa Lahden perusopetuksen kieliohjelmaa siten, että kieliohjelmaan lisätään espanjan ja kiinan kielet nykyisessä kieli-ohjelmassa olevien englannin, saksan, ranskan, venäjän, ruotsin ja suomen lisäksi. Alkavana A1 –kielenä opetetaan 1.8.2019 alkaen englantia koskien ensimmäisenä ikäluokkana perusopetuksensa aloittavia 1. vuosiluokan oppilaita. A2 –kielenä opetetaan saksan, ranskan, venäjän, ruotsin, espanjan, kiinan ja suomen kieliä. A2 –kielen osalta muutos astuu voimaan porrastetusti alkaen 1.8.2021 kolmannen vuosiluokan aloittavia oppilaita ja jatkuu porrastetusti koskemaan B2 –kielivalintaa kyseisen ikäluokan siirtyessä 8. vuosi-luokalle.  

Uosukaisen lisäysehdotus: Lautakunta edellyttää, että A2-kielten valintamahdollisuuksien markkinointiin panostetaan kieliohjelman tavoitteiden toteutumiseksi. Lisäksi kieliohjelman muutosten vaikutuksia A2-kielten valintaan tulee seurata. Perusopetuksen kieliohjelmaa tarkastellaan sivistyslautakunnassa seurannan pohjalta viimeistään vuonna 2022.  

§:n 180 (Lausunnon antaminen valtuustoaloitteeseen peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä) osalta lautakunta jätti asian käsittelemättä esittelijän peruutettua päätösehdotuksen.

 

Muissa asioissa kirjattiin seuraavat asiat:  

Sivistyslautakunta kehottaa perusopetuspalveluita laatimaan kehittämissuunnitelman laajamittaisen kaksikielisen englanti-suomi ja englanninkielisen opetuksen tulevaisuudesta Lahdessa. Suunnitelmaan sisältyy selvitystyö ja kehittämistoimenpide-ehdotukset esiopetuksen ja 1.-9. luokkien opetuksen sisällöstä, tavoitteista, oppilasmääristä ja toimipisteistä. Suunnitelma esitellään Sivistyslautakunnalle elokuun loppuun 2019 mennessä.

 _ _ _

Sivistysautakunnan kokouksen 6.11.2018 esityslistalla muun muassa seuraavat asiat:
§ 
167 Talousarviomuutos vuoden 2018 varhaiskasvatuksen talousarvioon
168 Talousarviomuutos vuoden 2018 kirjasto- ja tietopalveluiden talousarvioon
169 Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1. - 30.9.2018 
170 Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja lomapäivät
171 Luokanopettajan virkojen perustaminen perusopetukseen 1.8.2019 alkaen
172 Lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtorin viran perustaminen 1.8.2019 alkaen
173 Ruotsinkielisen opetuksen hallinnollinen toteutus 1.8.2019 alkaen
174 Perusopetuksen vieraan kielen kieliohjelma 1.8.2019 alkaen
175 Muutos Lahden kaupungin perusopetuksen tuntijakoon // pykäliä 173-175 koskeva tiedote kaupungin verkkosivuilla: 'Sivistyslautakunta päättää peruskoulun uudistuvasta kieliohjelmasta'
176 Yksityisten päiväkotien toiminnasta
177 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan raportointi 2017- 2018
178 Koululaisten kesätoimintaraportti 2018 ja toiminnan jatkaminen
179 Kesän 2018 NOVU raportti
180 Lausunnon antaminen valtuustoaloitteeseen peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä
181 Vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen: Päivähoitomaksujen perinnässä noudatettava asiakaskohtaista harkintaa ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksu
182 Sivistyslautakunnan saapuneet ja lähteneet asiakirjat
183 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset
184 Sivistyslautakunnan muut asiat
sekä Oikaisuvaatimukset, saapuneet ja lähteneet asiakirjat


Koko esitylista osoitteessa: http://ktweb.lahti.fi/