Siirry suoraan sisältöön

2.10.2019 9:15

Sivistyslautakunta 1.10.2019

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan uuden esityksen Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluemallin valmistelun tavasta ja aikataulusta. Asian käsittelyn yhteydessä esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että ao. suunnitelman kohtaan 4. lisättiin maininta, että mallin valmisteluun voidaan asettaa ohjausryhmä.

Nykyisen 31.12.2019 päättyvän aluemallin voimassaoloa jatketaan 31.5.2021 asti, jolloin uusi aluemalli tulee voimaan. 

Samassa yhteydessä Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kolmen perusopetuksen aluepäällikön määräaikaisen viran jatkamista 31.5.2021 asti. Määräaikaisuuden peruste on 1.6.2021 voimaan tuleva uusi johtamisjärjestelmä.

Sivistyslautakunnan kaikki jäsenet olivat paikalla kokouksessa 1.10.2019..

Sivistyslautakunnan esityslistan linkki

Aluemallin tarkastelu etenee seuraavan suunnitelman mukaisesti

1) Sivistyspalveluissa valmistellaan uusi aluemalli yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Mallin suunnittelussa hyödynnetään nykyisessä mallissa saadut kokemukset ja vahvuudet. 

2) Uuden mallin suunnittelussa otetaan huomioon 1.6.2021 voimaan tulevat hallintosäännön muutokset, joiden mukaisesti sivistyksen palvelualueen hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnalla on vastuu osallisuuden ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen asioista. 

3) Uuden mallin suunnittelussa huomioidaan mahdolliset kaupungin johtamisjärjestelmään tulevat muutokset liittyen pormestarimalliin siirtymiseen sekä siihen liittyvään mahdolliseen virkaorganisaation tarkasteluun. 

4) Aluemalli valmistellaan sivistysjohtajan johdolla. Mallin valmistelutyöryhmään kuuluvat Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen vastuualuejohtaja/opetus- ja kasvatusjohtaja, päivähoitojohtaja ja nuorisopalvelujohtaja sekä hyvinvointikuntayhtymän edustus. Mallin valmisteluun voidaan asettaa ohjausryhmä. 

5) Mallin tulee olla valmis viimeistään 31.10.2020 ja se tuodaan sivistyslautakunnan päätettäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä. 

6) Nykyisen 31.12.2019 päättyvän aluemallin voimassaoloa jatketaan 31.5.2021 asti. Uusi aluemalli tulee voimaan 1.6.2021 alkaen. 

7) Työn etenemisestä raportoidaan sivistyslautakunnalle noin kolmen kuukauden välein lautakunnan kokousten yhteydessä tai erillisissä seminaareissa.