Siirry suoraan sisältöön

20.3.2019 8:00

Sivistyslautakunta 19.3.2019

Sivistyslautakunnan kaikki lautakunnan jäsenet olivat paikalla.  

Sivistyslautakunnan esityslistan linkki.


Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti seuraavin muutoksin:  


36 § Peruskoulun rehtorin viran haettavaksi julistaminen vakinaista täyttöä varten 1.8.2019 alkaen 

Päätös              Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta nimesi valintatyöryhmään edustajakseen puheenjohtaja Anneli Viinikan ja hänen varajäsenekseen jäsen Sami Metsärannan ja Markus Vierumäen ja hänen varajäsenekseen Reijo Oksasen ja nuorisovaltuuston edustajaksi Matias Päivän.

Lisäksi lautakunta tarkasti tämän pykälän jo kokouksessa.

 

38 § Alle kouluikäisten kerhotoimintaan osallistuvien lasten määrän ryhmäkoon alaraja 1.8.2019 alkaen.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Sami Metsäranta esitti, että alle kouluikäisten kerhotoiminnan kehittämisestä perheiden matalan kynnyksen tukipalveluna on jo linjattu sivistyslautakunnassa 12.6.2018/96 §, joten lautakunta hylkää päätösesityksen.

 

Jäsen Henni Hyytiä-Ilmonen ja jäsen Marja Kaitainen kannattivat tehtyä hylkäysehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu hylkäysehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Sami Metsärannan hylkäysehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Sari Niinistö, Reijo Oksanen, Markus Vierumäki, Martti Mäkelä) ja 8 EI-ääntä (Kimi Uosukainen, Maria Mäkynen, Eemeli Salomäki, Sami Metsäranta, Henni Hyytiä-Ilmonen, Marja Kaitainen, Elisa Lientola, Anneli Viinikka). Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi jäsen Sami Metsärannan hylkäysehdotuksen voittaneen äänin 8–4.

 

Päätös              Lautakunta hylkäsi päätösehdotuksen

 

40 § Vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Anneli Viinikka esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi 16.4.kokousta varten. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta voidaanko asia palauttaa uudelleen valmisteltavaksi yksimielisesti vai asetetaanko se pohjaehdotusta vastaan. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Lautakunta antoi lisäksi evästystä uudelleen valmisteluun.

 

Päätös              Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi 18.3.2019 toimitetun vetoomuksen Lahden alueen vuoropäivähoidon järjestämisen muutoksia vastaan.

 

43§ Muut asiat

Päivähoitojohtaja Mika Harju toi lautakunnalle tiedoksi esiopetustilanteen Kivijärven entisessä koulussa.

Sivistyslautakunnan seminaari - Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluemalli
                        pidetään 2.4.2019 klo 16.00–19.00.

Sivistyslautakunnan kokouksen 16.4.2019 jälkeen pidetään sivistyslautakunnan ja
                        liikunta- ja kulttuurilautakunnan yhteisseminaari lasten ja nuorten harrastustakuusta
                        klo 18.30–20.30.

Lautakunta keskusteli alle kouluikäisten lasten kerhotoiminnasta.

 _ _ _


Sivistyslautakunnan esityslistalla 19.3.2019 - linkki koko esityslistaan
§
32 Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistyöverkoston vuoden 2018 toimintakertomus
33 Valtionosuuksien ja –avustusten anominen ja vastuut sivistyksen palvelualueella vuonna 2019
34 Talousarviomuutos vuoden 2019 sivistyksen palvelualueen talousarvioon
35 Renkomäen monitoimitalon hankesuunnitelma
36 Peruskoulun rehtorin viran haettavaksi julistaminen vakinaista täyttöä varten 1.8.2019 alkaen
37 Muutos perusopetuksen aluerajaan ja oppilaaksiottoalueisiin 1.8.2019 alkaen
38 Alle kouluikäisten kerhotoimintaan osallistuvien lasten määrän ryhmäkoon alaraja 1.8.2019 alkaen 
39 Yksityisen päiväkodin toiminnan aloittaminen
40 Vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa
41 Sivistyslautakunnan saapuneet ja lähteneet asiakirjat 
42 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset 
43 Sivistyslautakunnan muut asiat
44 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden salassa pidettävät viranhaltijapäätökset 
45 Sivistyslautakunnan saapuneet ja lähteneet salassa pidettävät asiakirjat