Siirry suoraan sisältöön

27.4.2016 12:30

Sivistystoimialalle uusia aluepäälliköitä

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle perusopetukseen valittiin kolme uutta aluepäällikköä. Määräaikaisissa viroissa aloittavat KM Juha Holappa, KM Matti Saarela ja KL Mauno Väänänen.

 

Lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle perusopetukseen valittiin kolme uutta aluepäällikköä. Aluepäällikön viroissa aloittavat KM Juha Holappa, KM Matti Saarela ja KL Mauno Väänänen. Virat ovat määräaikaisia vuoden 2019 loppuun.  

Aluepäällikkö toimii alueensa koulujen rehtoreiden esimiehenä ja huolehtii henkilöstön osaamisen kehittämisestä, työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvistä järjestelyistä sekä koulujen tukipalveluiden koordinoinnista alueellaan. Aluepäällikkö vastaa muun muassa palvelualueensa toiminnan kehittämisestä, koulujen opetus- ja kasvatustyön ohjauksesta,  taloudesta sekä verkostotoiminnan kehittämisestä.

Valitut aloittavat tehtävässään viimeistään elokuussa 2016. Hakijoita oli yhteensä 20, joista yhdeksää haastateltiin.   

Valinnoista päätti sivistyslautakunta kokouksessaan tiistaina 26.4.2016 valintatyöryhmän esityksestä. Valintatyöryhmään ovat kuuluneet lautakunnan puheenjohtaja Eero Vainio, toimialajohtaja Tiina Granqvist, opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen sekä henkilöstöpäällikkö Anneli Hyvärinen.

Uudet palvelualueet

Uudet määräaikaiset aluepäälliköiden virat sijoittuvat perusopetukseen pohjoiselle, eteläiselle ja itäiselle palvelualueelle, Lasten ja nuorten kasvun vastuualueelle. Vastuualueen muodostavat varhaiskasvatus-, perusopetus- ja nuorisopalvelut sekä yhteiset palvelut. 

Varhaiskasvatuspalveluissa aluetyötä kehittävät aluepäiväkodinjohtajat oman varsinaisen päiväkodinjohtajatehtävän ohessa. Nuorisopalveluissa aluepäällikköresurssi on otettu käyttöön organisaation ja tehtäväkuvien uudelleen järjestelyllä. Perusopetuspalveluissa aiemmin käytössä ollut aluerehtorimalli vaati uudistamista varsinaisen rehtoritehtävän laajuudesta ja vaativuudesta johtuen.  

Palvelualueesta sekä niiden toiminnan uudistamisesta on päättänyt yhdistymishallitus viime vuoden marraskuussa. Tavoitteena on lisätä ja kehittää kullakin palvelualueella toimivien päiväkotien, koulujen ja nuorisotalojen yhteistyötä sekä parantaa aluepalveluja.  

Alueellisen työn toimintamalli on voimassa määräaikaisena vuoden 2019 loppuun, johon mennessä se myös arvioidaan. Tässä samassa yhteydessä opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen siirtyy määräaikaisena hoitamaan Lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtajan tehtävää päätoimisesti. Opetus- ja kasvatusjohtajan virkaa ei tänä aikana täytetä.

Lisätiedustelut  
Lahden kaupungin sivistystoimiala
toimialajohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574
Lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328