Siirry suoraan sisältöön

9.6.2016 16:20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös toimialan lausunnosta hyvinvointikuntayhtymän perustamisesta

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee lausunnon hyvinvointikuntayhtymän perussopimusluonnoksesta tiedoksi ja antaa sen edelleen lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ehdotetun hyvinvointikuntayhtymän tavoitteet, Päijät-Hämeen alueen sote-kustannusten nousun hillintä, uuteen sote-malliin 2019 siirtyvien palvelujärjestelmien luominen kuntien ohjauksessa ja kunnallisten toimijoiden uusien ja nykyisten toimintamallien kehittäminen tulevaa kilpailutilannetta huomioiden, ovat hyviä ja perusteltuja.

Lautakunta korostaa tässä prosessissa erityisesti seuraavia asioita:

  • hyvinvointikuntayhtymän toiminnan suunnittelun pitää lähteä täysin uudelta pohjalta, selkeästi kunta- ja peruspalveluvetoisesti
  • yhtymän tulee kehittää toimintamalleja vastaamaan niitä periaatteita, joille 2019 aloittava maakuntapohjainen malli rakentuu
  • muutoksen johtaminen edellyttää yhtymältä sekä muutosjohtajalta ja hänen johtamaltaan muutosesikunnalta nopeaa tarttumista asioihin pikaisesti ja ennakkoluulottomien, nykytoimijoista irrallaan olevien toimintatapojen luomista
  • yhtymän on ehdottomasti sitouduttava kuntien ja yhtymän valtuuston asettamiin talousraameihin ja syksyn 2016 aikana on luotava mekanismit budjettikurin varmistamiseksi
  • Lahden kaupunki panostaa sekä yhtymän omistajaohjaukseen että yhtymän toimintojen ja kaupungin toimintojen yhteensovittamiseen syntyvissä rajapinnoissa, tähän tarvitaan sekä nykyinen lautakunta että asiantuntijayksikkö
  • kaikkien kuntien tulee sitoutua kuntarajat ylittävään asiakaslähtöiseen tarkasteluun ja tehokkaiden ja vaikuttavien palvelujärjestelmien edistämiseen kuntarajoista ja kuntakohtaisista intresseistä riippumatta yhteisen yhtymän ja asukkaiden eduksi
  • Hyvinvointikuntayhtymän perustamisaikataulu on haastava. Tulee huolehtia siitä, että eri kärkihankkeista saadaan irti se, miten erilaiset hoito- ja palveluketjut tulevat kunnolla toimimaan tulevaisuudessa. Asiantuntijat ovat myös määritelleet, että asiakkaan on oltava keskiössä uudessa SOTE-maakuntamallissa.
  • Uudistuksessa on varmistettava, että resursoinnin painopistettä siirretään erikoistason raskaista palveluista perustason palveluihin

Lausuntoon voi kokonaisuudessaan tutustua lautakunnan esityslistasta (§ 62).