Siirry suoraan sisältöön

31.3.2016 0:00

Strategia etenee päätöksentekoon

Lahden kaupunki saa huhtikuussa uuden strategian. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimukseen perustuvaa strategiaa on valmisteltu useissa valtuuston ja hallituksen tilaisuuksissa viime kesästä alkaen. Nyt ehdotus uudeksi strategiaksi etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi.

Strategia määrittelee Lahden tavoitteet lähitulevaisuudelle ja se on yhteisesti laadittu tahtotila kaupungin kehittämisen suunnista. Strategiassa tulevaisuus rakennetaan viiden lupauksen kautta. Lupaukset ohjaavat kaupungin toimintaa ja ne muuttavat toimintaa sovitun tahtotilan suuntaan.

Toimintalupaukset keskittyvät asukkaiden osallisuuteen ja hyvinvointiin, Lahden elinvoimaan ja ympäristöön sekä kaupungin johtamiseen ja uudistumiseen. Olemassa olevaa osaamista vahvistetaan, kun tavoitteena on varmistaa Lahden kilpailukyky ja vetovoima sekä tehdä kaupungista yhä parempi kotikaupunki asukkaille ja yrityksille.

Lupaukset muuttuvat teoiksi

Ehdotus uudeksi strategiaksi on kaupunginhallituksen käsiteltävänä 4.4. ja lopulliset linjaukset Lahden tavoitteista ja visiosta tekee kaupunginvaltuusto 11.4.2016. Valtuuston kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Strategian pohjaksi on käyty laajaa vuorovaikutusta muun muassa asukkaiden kanssa. Luottamushenkilöt ovat olleet tavoitteiden kirkastamisessa keskeisessä roolissa ja viimeksi strategiatyötä tehtiin valtuustoseminaarissa maaliskuussa.

Strategian viisi toimintalupausta muutetaan konkreettisiksi teoiksi aina talousarvion yhteydessä. Strategian toteutumista seurataan vuosittain erilaisin mittarein, joita ovat muun muassa väestön määrän kasvu, terveyserojen tasoittuminen, joukkoliikenteen käytön lisääminen ja kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen.

Kaupunginhallituksen esityslista 4.4. (§ 107)