Siirry suoraan sisältöön

23.10.2017 13:25

Suolan tilalle biohajoava liukkaudentorjunta pohjaveden suojelemiseksi

Lahden kaupunki korvaa liukkaudentorjunnassa pohjavesiä kuormittavan suolan biohajoavalla EcoMelter-tuotteella koko keskustan urakka-alueella. Ympäristöystävällistä talvikunnossapitoa ei ole aiemmin kokeiltu Suomessa yhtä laajalla alueella.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/hyppyrimaet.jpg

​Liukkaudentorjunta on Lahden jyrkillä kaduilla välttämätöntä, mutta tähän mennessä ajoratojen suolaukselle ei ole ollut kilpailukykyistä vaihtoehtoa.

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin pitää suolaamisen vähentämistä merkittävänä pohjavesien suojelutoimena. Vaikutukset näkyvät muutaman vuoden kuluttua pohjaveden kloridipitoisuuden vähenemisenä.

Sallittu kloridipitoisuus ylittyy Lahdessa

Suolaantuminen on yksi keskeinen muuttuja, jonka avulla seurataan pohjavesien kemiallista tilaa koko EU:n alueella. Kloridipitoisuudelle asetettu ympäristölaatunormi on 25 mg/l. Tämä pitoisuus ylittyy Lahdessa monilla alueilla. Keskusta-alueen pohjavesissä ja Vt12:n varressa Nastolassa ylitykset voivat olla jopa nelinkertaisia.

Koko Lahden alueella ollaan talousveden laatusuosituksen 250 mg/l alapuolella. Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l.

Myös kaupunkialueen pintavesissä kloridipitoisuudet ovat koholla, millä voi olla vaikutuksia alusveden ja pohjasedimentin happitalouteen ja sitä kautta järvien rehevöitymiseen.

Suolan korvaa biohajoava EcoMelter

Lahden keskusta-alueen talvikunnossapidossa käytetään tulevana talvena biohajoavaa EcoMelter-tuotetta. Ensimmäistä kertaa EcoMelter-tuotetta käytettiin keskustan urakka-alueella 23.10.2017. Tuotteita käytetään kunnossapidossa paitsi liukkaudentorjuntaan myös pölynsidontaan niin talvella kuin kesälläkin.

Tuotteen käytöstä saatuja kokemuksia arvioidaan ensi keväänä, ja jatkokäytöstä päätetään kokemusten perusteella. Tuotteen arvioidut kustannukset ovat noin 300 000 euroa vuodessa.

Lisätiedot:
vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, ismo.malin@lahti.fi, p. 050 525 9579
katupäällikkö Mika Lastikka, mika.lastikka@lahti.fi, p. 050 63891