Siirry suoraan sisältöön

18.8.2016 15:05

Tekninen ja ympäristölautakunta 23.8.

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 23.8. muun muassa vanhan Nastolan kunnan alueen vuokrattujen omakotitonttien myyntiehtoja. Kokouksessa käsitellään myös vuoden 2017 talousarvio.

​Tekninen ja ympäristölautakunta päättää, jatketaanko entisen Nastolan kunnan alueella ennen 31. joulukuuta 2015 tehtyjen maanvuokrasopimusten vuokratonttien ostoaikaa vanhalla alue-/vyöhykehinnalla 31. joulukuuta 2016 saakka.

Päätösesityksen mukaan tontin vuokraaja voisi jättää kaupungille kirjallisen tontinostoilmoituksen viimeistään 31. joulukuuta 2016, jolloin tontti myytäisiin 31. maaliskuuta 2017 asti vanhalla luovutushinnalla. 

Vuokratontin ostamisen edellytyksenä olisi lisäksi, että vuokramies on vuokrasopimuksen mukaisesti rakentanut tontille sen pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennuksen, joka on loppukatselmuksessa hyväksytty valmistuneeksi.

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää myös muun muassa tonttijakoa M-16-111 - Aronkatu 4 koskevan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä. Esityksen mukaan muodostuvien tonttien pinta-alat ovat niin suuret, ettei kummankaan tontin omistajalle aiheudu kohtuutonta haittaa, mutta toisen tontin turvallisuus paranee merkittävästi.

Kokouksen esityslista

Lisätietoja:

Vuokrattujen omakotitonttien myyntiehdot:
kaupungingeodeetti Juha Helminen, p. 050 387 8710

Tonttijako:
kiinteistöinsinööri Mika Järvelä, p. 050 3985386