Siirry suoraan sisältöön

9.11.2016 15:25

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee asfalttikartelliasiaa

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 15. marraskuuta muun muassa kaupungin korvausvaatimuksia asfalttikartelliasiassa.

​Helsingin hovioikeus antoi 20. lokakuuta 2016 tuomiot valtakunnallisessa asfalttikartelliasiassa. Lahden kaupungin Helsingin käräjäoikeudessa vireillä oleva kanne on muun muassa kuluriskin hallintaan liittyvistä syistä odottamassa, että hovioikeuden nyt ratkaisemissa asioissa saadaan lainvoimainen tuomio.

Teknisen ja ympäristötoimialan lakimies Hannu Kulmala pitää todennäköisenä, että hovioikeuden tuomioista haetaan valituslupaa puolin ja toisin.

-On hyvin mahdollista, että valituslupa myönnetään ja hovioikeuden tuomio voi vielä muuttua monilta osin. Hovioikeuden tuomioilla ei siten ole välitöntä vaikutusta Lahden kaupungin kanteeseen, Kulmala arvioi.

Mikäli hovioikeuden tuomiot tulevat lainvoimaisiksi, Lahden kaupunki ei voisi vaatia korvauksia NCC Roads Oy:ltä, koska se ei olisi vastuussa Lahden kaupungin pääsopimuskumppaneiden Interbetonin ja Interasfaltin rikkomuksista. NCC Roads Oy on siis 2000-luvun alkuvuosina ostanut näiden yhtiöiden liiketoiminnan ja lakkauttanut ne.

Kyseessä on ennakkopäätös

Sen sijaan Lahden kaupunki voisi vaatia yhteisvastuun perusteella korvauksia Lemminkäinen Oy:ltä, jonka osalta Lahti on katkaissut vanhentumisen samoin kuin NCC Roads Oy:n osalta. Lemminkäinen Oy:llä on arvioitu olleen johtava rooli kartellijärjestelyissä, ja se on ollut yhdessä urakassa myös kaupungin sopimuskumppani.

Lahden kaupungin urakat hovioikeuden päätöksen mukaisena kartelliaikana 1998–2002 ovat olleet urakkasummaltaan yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Vahingon määräksi hovioikeus arvioi kuten käräjäoikeuskin 15 prosenttia maksettujen urakkasummien arvonlisäverollisesta kokonaismäärästä. Koska kysymyksessä on ennakkopäätösluonteinen riita-asia, jossa on useita riidanalaisia ja tulkinnallisia oikeuskysymyksiä, kaupungin kanne on laadittu mahdollisimman laajapohjaiseksi sekä perusteiltaan että määriltään.

Mikäli hovioikeuden päätös jää lainvoimaiseksi, kaupunki pyrkii ensisijaisesti neuvotteluteitse sopimaan korvauksista. Mikäli sopimukseen ei päästä, kaupungin kanteen käsittely jatkuu normaalissa järjestyksessä. Mikäli hovioikeuden tuomio ei saa keskeisten oikeuskysymysten osalta lainvoimaa, kaupungin vaatimusten menestyminen jää odottamaan Korkeimman oikeuden ratkaisua.

Lisätietoja:

Lakimies Hannu Kulmala, p. 050 559 4236