Siirry suoraan sisältöön

16.2.2017 13:30

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee Hennalan kehittämistä

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 21.2.2017 muun muassa Hennalan kasarmialueen asemakaavaa ja alueen kehittämisen kokonaisuutta.

​Tavoitteena on muuttaa Hennalan kasarmialue asuinalueeksi, jossa sijaitsee myös toimitiloja, yleisiä rakennuksia ja lähipalvelurakennuksia sekä rakennussuojelualueita. Kehittämisessä otetaan huomioon alueen kulttuurihistoriallinen merkitys ja luontoarvot.

Puolustusvoimien toiminta loppui alueella vuoden 2014 lopussa. Alueella on toimisto-, varasto- ja koulutuskäytössä sekä museoina ja sairaalana toimineita rakennuksia, joiden uudet käyttötarkoitukset tutkitaan kaavassa. Lisäksi kaavalla tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuudet ja osoitetaan alueen uusi katuverkko sekä virkistysalueet. Kaavassa huomioidaan alueen arvokkaiden rakennusten ja ympäristön suojelu.

Koko Hennalan entinen varuskunta-alue on tarkoitus kaavoittaa vaiheittain uuteen käyttöön, ja tämä on kaavan toinen vaihe. Lautakunnalle esitetään asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen A-2653 asettamista julkisesti nähtäville.

Kehätien melualueelle jäävän kiinteistön ostaminen kaupungille

Lautakunnalle esitetään Lahden eteläisen kehätien melualueelle jäävän Kuuselan kiinteistön ostamista kaupungille. Kiinteistön hankkimisesta vapaaehtoisin kaupoin on sovittu yhteisymmärryksessä myyjän kanssa.

Kiinteistö sijaitsee Launeella Sokeritopan rinteessä tulevan kehätien ja Uudenmaankadun risteysalueella. Tehtyjen selvitysten perusteella kyseisellä alueella kehätien rakentamisen jälkeinen melutaso vaihtelee 55–65 desibelin välillä, mikä ylittää asutukselle yleisesti hyväksytyn ohjearvon.

Liikennevirasto on hyväksynyt Lahden eteläistä kehätietä koskevan tiesuunnitelman 3.6.2016. Maantien 167 (Uudenmaakatu) rakentamisen mahdollistava tiesuunnitelma on hyväksytty jo aiemmin, ja se on saanut lainvoiman.

Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 (Kehätien) osalta vuonna 2018. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2021 loppupuolella.

Evakkolasten muistopuisto

Lautakunnalle esitetään Evakkolasten muistopuiston vihersuunnitelman hyväksymistä. Evakkolapset ry on tehnyt aloitteen muistopuiston rakentamisesta, ja se on valittu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan.

Hankkeen toteuttamiseksi on löydetty paikka Mukkulasta Merrasojanpuistosta. Alue sijaitsee Mukkulan kirkon pohjoispuolella, Kilpiäistentien ja Mukkulankadun rajaamalla alueella.

Kaupunginmuseo, Maankäyttö ja aluehankkeet ja Evakkolapset ry ovat osaltaan hyväksyneet alueen muistopuistoksi. Alue on tällä hetkellä hoidettua nurmipintaista aluetta, jossa kasvaa muutama puu. Pienehkö viljelypalsta-alue säilyy viljelyssä tai maisemapeltona käyttäjätarpeen mukaan.

Linkki esityslistaan

Lisätiedot:

Hennala
Kaavoitusarkkitehti Armi Patrikainen, p. 050 398 5114
Projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, p. 044 416 3503

Kiinteistön ostaminen
Kaupungingeodeetti Juha Helminen, 050 387 8710

Evakkolasten muistopuisto
Suunnitteluhortonomi Eila Palojärvi, p. 050 5594 179