Siirry suoraan sisältöön

8.8.2016 10:15

Tekyn asukaskyselyyn voi vastata myös verkossa

​Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan 23. asukaskysely on käynnistynyt. Tällä viikolla kyselylomakkeen saa noin 2 000 lahtelaista, jotka on valittu satunnaisotannalla. Mukana on noin 2,5 % kunkin yhdeksän suuralueen 18–70 -vuotiaasta väestöstä.

Kysely lähetetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Nastolan alueen asukkaille, minkä vuoksi kyselylomakkeen saajia on enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Lahden kaupunki on vuodesta 1993 lähtien hankkinut asukaskyselyjen avulla tietoa teknisten ja ympäristöpalvelujen tasosta. Kyselyssä tiedustellaan asukkaiden tyytyväisyyttä teknisiin palveluihin, ja miten niitä voitaisiin vastaajien mielestä kehittää.  Teknisillä palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi katuihin, jalankulku- ja pyöräteihin, liikenneturvallisuuteen, puistoihin, ympäristönsuojeluun, asuinympäristön viihtyvyyteen ja asiakaspalveluun liittyviä asioita. Saatuja vastauksia käytetään hyväksi muun muassa ensi vuoden määrärahojen käytöstä päätettäessä.

Kyselylomakkeen saaneet voivat vastata kyselyyn joko postittamalla täytetyn kyselylomakkeen tai internetin kautta. Viime vuonna oli ensimmäistä kertaa mahdollista vastata verkon kautta. Tätä vastaustapaa käytti kymmenen prosenttia kaikista vastaajista.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan palkintoja. Kolme onnekkainta vastaajaa voi valita joko yhden kuukauden voimassa olevan yleispysäköintitunnuksen, paikallisliikenteen 30 päivän näyttökortin tai 50 euron lahjakortin joko Sibeliustaloon tai Lahden kaupunginteatteriin.

Alustavat tutkimustulokset ovat käytettävissä marraskuun lopussa. Raportti on valmis vuoden loppuun mennessä. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaavat Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alan opiskelijat. 

Teknisten ja ympäristöpalvelujen vuoden 2015 arviointiraportti löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja: 
Irja Henriksson
tutkija
irja.henriksson@lahti.fi 
p. 050 398 5148
Lahden kaupunki