Siirry suoraan sisältöön

14.6.2016 15:30

Terveydenhuollon kustannukset: Lahti paras suurten kaupunkien vertailussa

Vertailukaupungeista pienimmillä kustannuksilla terveydenhuoltonsa vuonna 2015 järjesti Lahti (2213 euroa asukasta kohti).

Tieto ilmenee Suomen Kuntaliiton tiistaina 14.6. julkaisemasta tutkimuksesta Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015.

Lahden kustannukset olivat 4,6 prosenttia painotettua keskiarvoa pienemmät ja 4,6 prosenttia mediaania pienemmät. Vertailussa on noudatettu aiempien vuosien vakiintunutta käytäntöä tietojen määrittelyssä. Kustannukset on laskettu ikävakioituina euroissa asukasta kohti. Raportissa tarkastellaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojen lisäksi sosiaalitoimen puolelta tietoja ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotipalvelusta. PHSOTEY:n tuottamat erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat vertailukuntien neljänneksi pienimmät.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset nousivat vuonna 2015 edellisvuodesta 2 prosenttia asukasta kohden. Kun palkkojen ja hintojen kehitys otetaan huomioon, kustannukset nousivat vertailukaupungeissa 1,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lahdessa nettokustannukset nousivat vain 1,1 %.

”Tämä on selkeä osoitus siitä, että rakennemuutos ja uusien toimintatapojen käyttöönotto alkavat tuottaa tulosta”, toteaa toimialajohtaja Mikko Komulainen. ”Menojen kasvua on pystytty hillitsemään toimintaa tehostamalla”, hän jatkaa.

Selvitykseen ovat osallistuneet Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa, joiden terveysjohtajat ovat vuodesta 1995 alkaen Suomen Kuntaliiton kanssa yhteistyössä vertailleet, pohtineet ja analysoineet terveydenhuollon ajankohtaisia kysymyksiä. Edellä mainittujen kaupunkien lisäksi vertailuun on osallistunut vuodesta 2010 lähtien Kouvola. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia vertailtiin jo kahdennettakymmenennettä kertaa.

Hoitoon pääsy parani Lahdessa

Hoitoon pääsy lääkärille parani Lahdessa loppuvuonna 2015 ja on pysynyt tänä vuonna parempana kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kun hoitoon pääsyä Lahdessa verrataan esimerkiksi Uusimaahan tai Pirkanmaahan, on se Lahdessa paremmalla tasolla, ja myös pidempään vastaanotolle jonottaneita on kaupungissa merkittävästi vähemmän kuin edellä mainituissa maakunnissa. Hoitoon pääsee entistä nopeammin, sillä kasvava asiakasmäärä on pystytty hoitamaan tuottavuutta nostamalla.

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Mikko Komulainen, p. 03 818 1001

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2015, pdf-raportti