Siirry suoraan sisältöön

6.6.2016 16:00

Tiirismaan koulun peruskorjaus kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus on Tiirismaan koulurakennuksen peruskorjauksen kannalla mutta joutui äänestämään päätöksestä. Joukkoliikenteen hinnankorotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kosteusongelmien vuoksi käyttökiellossa oleva Tiirismaan koulu on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus, jota ei voi purkaa ilman erityisiä perusteita. Keskustan palveluverkkosuunnitelman mukaan Tiirismaan koulu yhdessä Lotilan koulun kanssa muodostaa yhtenäiskoulun esiopetuksesta yläasteelle saakka. Sivistystoimiala ja Lahden Tilakeskus ovat tarkistaneet Tiirismaan koulun mitoituksen ja laatineet tilaohjelman sekä keskenään vertailukelpoiset vaihtoehdot perusparannuksesta ja uudisrakennuksesta.

Perusparannuksen kustannukset ovat tavoitehinta-arvion mukaan noin 19,1 milj. euroa ja perusparannushankkeen korjausasteeksi muodostuu yli 70 %. Perusparannussuunnitelman mukaan Tiirismaan koulu valmistuu loppusyksystä 2018. Uudisrakennuksen kustannusarvio olisi lähes 25 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen nyt tekemä päätös vastaa Lahden ja Nastolan yhteisvaltuuston linjausta viime vuoden lopulta. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 10.5.2016 käsitellyt asiaa ja päätti äänestyksen jälkeen esittää, että koulu korvataan uudisrakennuksella. Konserni- ja tilajaosto merkitsi 24.5.2016 tiedokseen Tiirismaan koulun perusparannusvaihtoehdon ja uudisrakennusvaihtoehdon vertailun ja totesi, että sen perusteella yhteisvaltuuston 14.12.2015 tekemää päätöstä Tiirismaan koulun perusparannuksesta ei ole syytä muuttaa. Kaupunginhallituksessa päätös syntyi äänin 9-4, sosiaalidemokraatit olisivat halunneet korvata Tiirismaan koulun uudisrakennuksella. Sirkku Hildén jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Lahden kaupunginvaltuusto päättää asiasta 13.6.2016. (kh §173)

Joukkoliikenteen lipunhintoihin viiden prosentin korotus

Lahden kaupungin joukkoliikenteen tulos jäi viime vuonna odotettua heikommaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi lisämäärärahan joukkoliikenteen kustannuksiin. Tämän lisäksi lipunhintoja joudutaan korottamaan ja kustannuksia pienennetään myös liikennettä supistamalla. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 13.6.2016. (kh §172)

Kaupunginhallitus 6.6.2016

Kaupunginhallitus päätti asiat esityslistan mukaan. Kokouksessa olivat kaikki jäsenet paikalla lukuun ottamatta Antti Holopaista, jonka varalla oli Elisa Lientola.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Rostedt, 040 5109 244
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895