Siirry suoraan sisältöön

15.11.2016 8:55

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2014

Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % (1 289 työpaikkaa) ja työllisten 2,1 % (1 007 henkilöä). Luvut ovat vuoden 2016 alueluokituksen mukaisia.

Työpaikat

Vuoden aikana eniten työpaikkoja katosi kaupan, terveys- ja sosiaalipalveluista, julkisen hallinnon ja teollisuuden toimialoilta. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.

Merkittävin muutos Lahden työpaikkarakenteessa tapahtui vuonna 2011, jolloin suurin osa työpaikoista ei ollut enää teollisuudessa vaan terveys- ja sosiaalipalveluissa. Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikkoja, joita oli 19 % kaikista työpaikoista. Teollisuuden osuus oli 16 % ja tukku- ja vähittäiskaupan 13 %.

Työlliset

Vuonna 2014 kaikissa suurimmissa kaupungeissa työllisen työvoiman määrä supistui.

Eniten lahtelaisten työpaikkoja hävisi julkisesta hallinnosta, teollisuudesta sekä tukku- ja vähittäiskaupasta. Lahtelaisia työllisti edellisvuotta enemmän etenkin hallinto- ja tukipalvelutoiminta.

Terveys- ja sosiaalipalvelut oli ohittanut teollisuuden lahtelaisten suurimpana työllistäjänä jo vuonna 2013. Vuonna 2014 terveys- ja sosiaalipalvelut työllisti lahtelaisesta työllisestä työvoimasta 18 %, teollisuus 17 % ja tukku- ja vähittäiskauppa 13 %.

Pendelöinti

Vuonna 2014 Lahden työpaikkaomavaraisuus oli 108,4. Kaupungissa oli siis enemmän työpaikkoja kuin kaupungissa asuvia työllisiä työntekijöitä.

Lahdessa sijaitsevien työpaikkojen, työllisen työvoiman ja lahtelaisten omassa kunnassa työssäkäyvien määrät pienenivät.

Myös pendelöijien määrä laski. Pendelöinnillä tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinkunnan ulkopuolella. Lahdessa työssäkäyvien ulkopaikkakuntalaisten määrä laski 3,1 % ja ulkopaikkakunnalla työssä olevien lahtelaisten määrä laski 1,5 %. Lahteen pendelöitiin eniten sen kehyskunnista, joissa asui 15 % Lahdessa työssäkäyvistä. Naapurikunnan Hollolan työllisistä jopa puolet kävi Lahdessa töissä. Lahtelaiset puolestaan pendelöivät yleisimmin Hollolaan ja Helsinkiin.

Työpaikat, työllisyys ja pendelöinti vuonna 2014 -raportti

Lisätietoja:
Irja Henriksson
tutkija
irja.henriksson@lahti.fi 
p. 050 398 5148
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala