Siirry suoraan sisältöön

22.1.2016 0:00

Urheilukeskuksen kunnostusta jatketaan hyvässä yhteistyössä

Vanhojen latu-urien levennys kansainvälisten hiihtokilpailujen standardia vastaavaksi on vaikuttanut Lahden urheilukeskuksessa muinaismuistoalueeseen.

Nykyisen latureitistön kunnostuksen suunnittelu aloitettiin kolme vuotta sitten. Suunnittelussa on ollut mukana Liikuntarakentamisen ryhmä, jossa on edustajat liikuntapalvelusta, kunnallistekniikasta, maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä Tilakeskuksesta ja MM-kisaorganisaatiosta. Viimeisimmät työt on tehty marraskuussa 2015 ja sitä ennen aluetta tarkasteltiin mm. kaupunginmuseon edustajan kanssa.

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lankin mukaan Lahdessa on neuvoteltu Urheilukeskukseen kansainvälisiä vaatimuksia kevyempi reitistö nimenomaan alueen arkaluontoisuuden takia. Latu-urat tulevat palvelemaan myös vapaa-ajan hiihtäjiä ja esimerkiksi Finlandia-hiihdon järjestelyjä.

Kun urheilukeskuksen muutostöiden huomattiin ulottuneen muinaismuistoalueelle, kutsuttiin uudelleen kokoon asiantuntijakatselmus. Perjantaina 22.1. järjestetty katselmus kiersi Urheilukeskuksen latureittiä. Kaupungininsinööri Jorma Vaskelaisen mukaan vahingot onneksi osoittautuivat julkisuudessa esitettyä vähäisemmiksi. Katselmuksessa kävi ilmi, että muinaismuistoalue oli vahingoittunut kolmesta eri kohdasta latu-urien levennyksen vuoksi ja yhdestä kohdasta metsätöiden takia.

Katselmuksessa todettiin, että latu-urien levennys ulottui kolmesta kohtaa Urheilukeskuksen maastossa oleviin vuoden 1918 sisällissodan ampumapoteroihin ja yhdestä kohden suppa-alueeseen. Vahinkojen suuruus arvioidaan keväällä lumien sulettua.
 Kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Hannu Takala arvioi, että työt ovat aiheuttaneet vahinkoa alueella mutta hän ei pysty arvioimaan niiden määrää ja laatua ennen ensi kevättä.

Toimitilajohtaja Mauri Koistinen sanoo, että jatkossa aktiivista yhteistyötä lupa- ja valvontaviranomaisen kanssa on lisättävä myös kaupunkiorganisaatiossa.

Kaupungininsinööri Jorma Vaskelaisen mukaan keväällä MM-kisa-alueen viimeistelyssä pyritään huomioimaan nyt havaitut puutteet ja tarkistamaan lupamenettely.


Lisätietoja

Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki, 050 559 4145

Toimitilajohtaja Mauri Koistinen 050 65862

Kaupungininsinööri Jorma Vaskelainen, 050 63892

Tutkimuspäällikkö Hannu Takala, 050 559 4158