Siirry suoraan sisältöön

22.6.2016 14:30

Urheilukeskusta pyritään kehittämään jatkossakin hiihtopaikkana

​Lahden urheilukeskuksessa tehty latu-urien levennys on vaikuttanut muinaismuistoalueeseen. Museovirasto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön asian selvittämiseksi. Vahingoista huolimatta Urheilukeskusta halutaan kehittää hiihtourheilu- ja kilpailupaikkana.

Lahden urheilukeskuksen alueen asemakaavassa hiihtostadion on määritelty suojelukohteeksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Museoviraston 10.5.2016 järjestämässä maastotarkastuksessa ilmeni, että noin 15 vuoden 1918 sisällissodan ampumapoteroa on vahingoittunut muutostöissä. 

Museoviraston mukaan Kisatulikukkulaa lukuun ottamatta muinaisjäännöksille koituneet vahingot ovat vähäisiä. Osa Urheilukeskuksessa aiheutuneista vahingoista on tapahtunut ennen vuotta 2010.

Tiedonkulku ollut puutteellista

Lahden kaupunki on antanut lausunnon Museovirastolle Urheilukeskuksen latu-urien leventämistä koskevista muutostöistä. Lausunnossa todetaan, että maisematöiden osalta lupaprosessissa on ollut puutteita. Museovirasto on tehnyt poliisille tutkintapyynnön muinaisjäännöksen vahingoittamisesta.

- Museovirasto on kulttuuriperintöalan asiantuntijana ja valvovana viranomaisena päätynyt rajattuun tutkintapyyntöön Kisatulikukkulan osalta, toteaa sivistystoimialan johtaja Tiina Granqvist.

Museoviraston tutkintapyynnössä todetaan myös, että vahinkoihin on osaltaan vaikuttanut myös puutteellinen tiedonkulku ja kartta-aineisto ja se, että kohteita ei oltu merkitty maastoon.

Lahti kehittää lupaprosessia

Lahden kaupunki on jo ryhtynyt toimiin urheilukeskuksen alueen lupaprosessin tarkistamiseksi. Tulevaisuudessa alueella suoritettaviin toimenpiteisiin tulee hakea rakennusvalvontaviranomaisen lupa ja hakemukseen tulee liittää Kaupunginmuseon ja ympäristöpalveluiden lausunnot.

Lahden kaupungin tavoitteena on, että Urheilukeskusta voidaan hyödyntää ja kehittää jatkossakin hiihtourheilu- ja kilpailupaikkana. Sekä kaupunki että Museovirasto näkevät, että muinaisjäännösten suojelu ja hiihtokilpailutoiminta ovat sovitettavissa yhteen alueella.

 

Lisätietoja

toimialajohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574