20.1.2016 0:00

Uudistettu Launeen vedenottamo käyttöön

​Lahti Aqua käynnistää historiallisen Launeen vedenottamon uudelleen vaiheittain tällä viikolla 15 vuoden tauon jälkeen.

Lahti Aqua on on investoinut Launeen vedenottamolle kaksi miljoonaa euroa uuteen vedenkäsittelytekniikkaan. Uusi käsittely varmistaa että jakeluun toimitettava talousvesi täyttää sosiaali-ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (461/2010) mukaiset laatuvaatimukset ja –suositukset. Joulukuussa 2015 terveysviranomaset ovat hyväksyneet vedenottamoon tehdyt muutokset ja käyttöönoton valmistelut. Käynnistysvaihe tapahtuu vaiheittain ja vedenottamolta lähtevä talousvesi sekoittuu muuhun verkostoveteen ensin Etelä-Lahdessa ja keskusta-alueella. Launeen vedenottamon veden laatua tarkkaillaan viranomaisten hyväksymän talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Launeen vedenottamo on erittäin tuottoisa. Lupaehdon mukaan vettä voidaan pumpata 4 800 m3/päivä, mutta poikkeusoloissa on mahdollista pumpata vettä jopa 10 000 m3/päivä. Lahdessa kokonaisvedenkulutus on noin 20 000 m3/päivä. Ottamolla on tärkeä merkitys kriisitilanteiden vedenhankinnassa. Sijainti on keskellä verkostoa, joka mahdollistaa vedenjakelua useampaan suuntaan.

Aktiivihiilisuodatus poistaa pohjaveden torjunta-aineet

Uusista vedenottokaivoista vesi pumpataan käsittelylaitoksen aktiivihiilisuodatukseen, jossa vesi johdetaan aktiivihiilikerrosten läpi jolloin pohjavedessä esiintyvät vähäiset torjunta-ainejäämät poistuvat täysin sitoutumalla aktiivihiileen. Kuten muillakin yhtiön vedenottamoille UV-desinfioinnilla ja desinfiointikemikaalien (natriumhypokloriitti ja ammoniumkloridi) annostelulla varmistetaan veden hygieeninen laatu verkostossa. Veden pH-arvo säädetään verkostolle sopivaksi lipeäkemikaalilla. Lopputuloksena on Lahden huippulaatua oleva talousvesi asiakkaille.

Saneeraustyöt vanhaa kunnioittaen

Launeen vedenottamo on lahtelaisen vesihuollon syntypiste. Launeen lähteille rakennettu vedenottamo otettiin käyttöön vuonna1910 ja oli käytössä aina vuoteen 2001 saakka kunnes se suljettiin vesilaitoskäytöstä pohjavedestä löytyneiden vähäisten torjunta-ainejäämien vuoksi.

 Launeen vedenottamon saneeraus toteutettiin vuosina 2013-2015. Alueelle rakennettiin kaksi lähes 50 metriä syvää pohjavesikaivoa sekä puhdistusprosessi. Kaikki saneeraustyöt toteutettiin ilman, että historiallisen Launeen vedenottamorakennuksen suojeltua julkisivua muutettiin. Saneeraustöiden päätoteuttajana toimi Skanska Infra Oy.

 Yhtiö järjestää Launeen vedenottamolla keväällä avoimet ovet tapahtuman, jolloin kaupunkilaisilla on mahdollisuus tutustua nykyaikaiseen vedenkäsittelytekniikkaan. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Lipponen, puh. 03 851 5912