Siirry suoraan sisältöön

9.5.2018 6:00

Uusi pumppaus- ja suodatuslaitteisto alkaa puhdistaa Kymijärveä

Lahden Kymijärveä ryhdytään kunnostamaan uudella menetelmällä. Kyseessä on ympäristöministeriön rahoittama ja Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman vetämä kärkihanke.

Hankkeessa tutkitaan järven ravinteikkaan alusveden puhdistamista järven kunnostusmenetelmänä. Ravinteikasta vettä pumpataan suodattimeen, josta puhdistettu vesi palautuu viivytysaltaan kautta takaisin järveen.

Kymijärven Rekolanpohjaan rakennetaan touko-kesäkuun aikana pumppaus- ja suodatuslaitteisto järvisyvänteen alusveden käsittelyä varten. Kymijärven ravinteikasta alusvettä pumpataan vesiputkella Kivipuron hulevesikosteikon rannalle rakennettavaan suodattimeen, joka pidättää saostuneen fosforin.

Puhdistettu vesi palautuu Kivipuron kosteikon ja viivytysaltaan kautta takaisin Kymijärveen. Suodattimeen jääneitä ravinteita hyödynnetään maanparannusaineena.

Helsingin yliopisto tutkii vaikutuksia

Kyseessä on ympäristöministeriön rahoittama ja Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja Ympäristö -tutkimusohjelman vetämä kärkihanke, jossa tutkitaan järven ravinteikkaan alusveden puhdistamista järven kunnostusmenetelmänä. Yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Lahden kaupunki ja Nordkalk Oy, jonka ravinnesuodatusjärjestelmää kunnostustoimissa hyödynnetään.

Hankkeessa tutkitaan suodatuslaitteiston tehokkuutta sekä seurataan veden ja pohjasedimentin laatua sekä kosteikossa että järvessä. Vettä pumpataan puhdistettavaksi kesäkuukausina ainakin tänä ja ensi vuonna. Jatkotoimenpiteistä päätetään tulosten perusteella.

Karistonkadun liikenteelle lyhytaikaista häiriötä

Kevään aikana Kymijärven Rekolanpohjan syvänteeseen asennetaan vedenottoputki ja Kivipuron kosteikon viereen rakennetaan suodatuslaitteisto. Rakentamisen aikana alueella liikkuu maanrakennuskalustoa. Vesiputken tienalitustyö saattaa häiritä Karistonkadun liikennettä lyhytaikaisesti. Karistonkadun alituskohta sijaitsee päällystetyn alueen päättymiskohdan tuntumassa sorapinnoitteen puolella.

Lisätietoa

http://www.puhdasvesijarvi.fi/fi/pienjarvet/kymijarvi

Lahden kaupunki, ympäristöpalvelut

Matti Kotakorpi, vesiensuojelusuunnittelija, hankkeen valvoja rakennustyössä

p. 050 539 1696, matti.kotakorpi@lahti.fi

Helsingin yliopisto

Jukka Horppila Helsingin yliopisto, hankkeen johtaja,

p. 02941 58473, jukka.horppila@helsinki.fi

Rantalatimber Oy

Rakentamiseen liittyvät asiat: Jarno Rantala

p. 0400 432 393, info@rantalatimber.fi