Siirry suoraan sisältöön

13.12.2018 14:00

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2017 Lahdessa

Lahden väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 119 573. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi 121 henkilöllä. Syntyneitä oli vähemmän kuin kuolleita, joten väkiluvun kasvu perustui muuttoliikkeeseen.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/uteliasluokka_villahde-7.jpg

​Lahden väkiluku kasvaa tasaisesti (Kuva 1). Muuttovoiton kasvu on vuoden 2017 aikana hidastunut verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2017 Lahti oli Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki. Kaupungin väestömäärä on kasvanut viimeisimmän viiden vuoden aikana
1 475 henkilöllä. 

Vuonna 2017 Lahdessa oli syntyneitä 1 050 ja kuolleita 1 231, joten kuolleita oli 181 enemmän kuin syntyneitä. Kuolleiden enemmyys oli Lahtea suurempi vain Kouvolassa, jossa luonnollinen väestönmuutos vähensi kaupungin väkilukua 470 henkilöllä. Syntyneiden enemmyys oli suurin Espoossa, jossa luonnollinen väestönmuutos kasvatti kaupungin väes-töä 1 649 henkilöllä.Kuva 1. Lahden väkiluku 2000-2017. 


Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde ilmoittaa kuinka monta alle 15-vuotiasta tai yli 64-vuotiasta on 100 työikäistä (15-64-vuotiasta) kohti. Vuonna 2017 Lahdessa oli sataa työikäistä kohti 62 vanhusta tai lasta. Lahdessa on huoltosuhde kasvanut 2000 luvulla 16 henkilöllä. 
Koko maassa huoltosuhde oli 60. Suomen viidessätoista suurimmassa kaupungissa huoltosuhde oli keskimäärin 55.

Vuonna 2017 Lahden muuttovoitto oli 366 henkilöä. Nettomuutto Lahteen muista kunnista oli maltillista, 49 henkilöä. Maahanmuutto pysyi yhtä vilkkaana vuodesta 2016. Vuonna 2017 Lahteen muutti ulkomailta 587 ja Lahdesta ulkomaille 270 henkilöä. Vuonna 2017 maahanmuutto lisäsi Lahden väestömäärää yhteensä 317 henkilöllä eli enemmän kuin maassamuutto.

Siirtolaisten määrä kasvoi eniten pääkaupunkiseudulla. Helsingissä lisäys oli lähes 2 100 henkilöä, Vantaalla noin 1400 ja Espoossa yli 1 600 henkilöä. 


Lähteet: Tilastokeskus ja Lahden kaupunki 


Linkki julkaisuun

Muut julkaisut

suunnittelija Katja Karevaara
katja.karevaara@lahti.fi
p. 044 482 6233