Siirry suoraan sisältöön

10.8.2016 12:35

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015

Lahti on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2015 lopussa 118 743. Lahden ja Nastolan alueliitoksen vuoksi 14 709 nastolalaista siirtyi Lahden asukkaiksi.

Vuodessa väestömäärä kasvoi 99 henkilöllä. 2000-luvulla väestönkasvu oli suurimmillaan vuosina 2007-2012, jolloin asukasluku kasvoi vuodessa yli 600 henkilöllä.

Vuonna 2015 kaupungin väkiluvun kasvu perustui yksinomaan siirtolaisuuteen, koska syntyneitä oli vähemmän kuolleita ja kuntien välinen muuttoliike oli Lahdelle tappiollinen.

Muuttoliikkeen seurauksena Lahti menetti 58 asukasta muihin kuntiin. Edellisvuonna nettomaassamuutto oli vielä 170 henkilöä. Maahanmuutto kasvatti kaupungin väkilukua 220 henkilöllä. Kuolleita oli 80 enemmän kuin syntyneitä.

Väestön pääasiallisen kasvusyyn perusteella suurimmat kaupungit voidaan jakaa karkeasti jakaa kolmeen ryhmään.
Muuttovoittoa muista kunnista:  
   Kuopio
   Turku
   Helsinki
   Jyväskylä
   Tampere
   Vantaa
Luonnollinen väestönkasvu:
   Oulu
   Espoo
Muuttovoittoa siirtolaisuudesta:
   Lahti
   Kouvola

Lahden väestökehitykselle on tyypillistä, että työikäisten osuus koko väestöstä pienenee ja vanhusväestön osuus kasvaa. Väkiluvun kasvusta huolimatta työikäisten 25-64-vuotiaiden määrä laski 498 henkilöllä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvoi peräti 889 henkilöllä. Kaupungin väestöstä 15 % oli lapsia, 12 % nuoria 15-24-vuotiaita, 51 % 25-64-vuotiaita ja 22 % yli 65-vuotiaita.

Lahden väestöllinen huoltosuhde oli hieman korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Kaupungin sataa työikäistä kohti oli 59 vanhusta tai lasta. Korkea väestöllinen huoltosuhdeluku selittyy iäkkäiden asukkaiden suurella osuudella. Demografinen huoltosuhteen arvioidaan olevan 71 vuonna 2030.

Lahden oman väestön trendiennusteen mukaan kaupungin väkiluku olisi 120 000 vuonna 2018 ja 125 000 vuonna 2030. Ennusteen mukaan ikäihmisten määrä lisääntyy voimakkaasti. Vuonna 2030 eläkeikäisiä olisi ennusteen mukaan runsas neljännes väestöstä. Tällöin eläkeikäisiä olisi lähes 6 600 enemmän kuin tällä hetkellä. 25-64 -vuotiaiden työikäisten määrän odotetaan pienenevän yli 600, minkä seurauksena heidän osuutensa väestöstä laskisi nykyisestä 51 prosentista 47 prosenttiin. Myös lasten määrän arvioidaan kasvavan 600 henkilöllä, mutta 15-24-vuotiaiden pienenevän parilla sadalla henkilöllä.

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015 –raportti

Aikaisemmin ilmestyneet tilastojulkaisut 

Lisätietoja:
Irja Henriksson
tutkija
irja.henriksson@lahti.fi
p. 050 398 5148
Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala