Siirry suoraan sisältöön

5.11.2018 7:45

Vaikuta henkilökohtaiseen päästökauppaan äänestämällä

Lahden kaupungissa aloitetaan syksyllä 2019 Kulkukaupan eli liikkumisen henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu osana CitiCAP-hanketta. Nyt haluamme tietää millainen Kulkukauppa olisi sinusta reilu ja oikeudenmukainen. Äänestä ja vaikuta kestävämpään tulevaisuuteen.
Talvipyöräilyä.

Lahden CitiCAP-hanke kutsuu kaikki lahtelaiset yhteiskehittämään Kulkukauppaa. CitiCAP-hankkeen keskiössä on toiminnan kehittäminen yhteistyössä kaupunkilaisten kesken, sillä haluamme tarjota kaupunkilaislähtöisiä ratkaisuja ja uskomme, että kestävä tulevaisuus mahdollistuu ainoastaan yhteispelillä!

Ensi syksynä testattava Kulkukauppamalli on parhaillaan kehitteillä ja nyt haluaisimme tietää, kuinka mielestäsi päästöoikeudet tulisi jakaa kokeiluun osallistujien kesken. Miten mielestäsi ympäristövastuun pitäisi jakautua ja millainen päästöoikeuksien jakotapa olisi mielestäsi reiluin ja oikeudenmukaisin? Kyselyyn vastaamiseen kuluu 4-9 minuuttia, ja se on auki 22.11.2018 saakka. Äänestysvastauksia hyödynnetään hankkeessa sovellettavan Kulkukauppamallin määrittämiseen.

Muuta maailmaa, aloita Lahdesta! Äänestämään pääset tästä:
https://fi.surveymonkey.com/r/citicapallokaatiokysely

Lisää hankkeesta CitiCAPin verkkosivuilla