Siirry suoraan sisältöön

22.8.2019 13:30

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja lasten huoltajien tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon

Varhaiskasvatuksen kansallisen tietovaranto Vardan pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä.

Varhaiskasvatuksen kansallinen tietovaranto Varda on otettu käyttöön vuoden 2019 alussa. Vardaan on jo tallennettu tietoja varhaiskasvatustoimijoista, toimipaikoista ja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.  

1.9.2019 alkaen Vardaan tallennetaan tiedot myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista. Palveluseteliyksiköitä koskevat huoltajien tiedot sekä yksityisen hoidon tuella toimivien kaikki tiedot viedään Vardaan vuoden 2020 aikana.  

Varda-tietovarannon pohjalta muun muassa edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä.

Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä tietojen tallentamiseen.  

Vardaan tallennettavat huoltajien tiedot

 Lahden kaupunki siirtää lasten ja heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot Vardaan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä. Vardaan tallennetaan huoltajista seuraavat henkilötiedot:

  • nimi, henkilötunnus, oma oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardassa huoltajan tietoihin yhdistyvät rekisteröidyn lapsen seuraavat tiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.  

Vardaan rekisteröidyn oikeuksista kerrotaan Lahden kaupungin verkkosivuilla: https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus

Lisätiedot

Lahden kaupunki,
sivistyksen palvelualue, varhaiskasvatuspalvelut,
palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, p. 050 539 1651, suvi.ruusunen@lahti.fi 


Opetushallitus:  tietosuoja@oph.fi tai 029 533 1000 (keskus)
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda (suomi) ja https://oph.fi/sv/tjanster/informationsresursen-inom-smabarnspedagogiken-varda (ruotsi)
Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/
Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540