Siirry suoraan sisältöön

12.2.2019 11:20

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja tallennetaan kansalliseen tietovarantoon Vardaan

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Tavoitteena on, että lasten tiedot ovat Vardassa huhtikuun loppuun mennessä.

Varda on uusi kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta. Varda tulee sisältämään perustietoja varhaiskasvatustoimijoista, toimipaikoista, henkilöstöstä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan.   

Tietovarannon pohjalta muun muassa edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.  

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä tietojen tallentamiseen  

Lahden kaupunki siirtää lasten henkilötietoja operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Vardaan järjestelmäintegraation avulla nyt vuoden 2019 alusta alkaen. Tavoitteena on, että lasten tiedot ovat Vardassa huhtikuun loppuun mennessä. 

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien, mistä Opetushallitus ja Lahden kaupunki tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019. Tällä samalla aikataululla Vardaan viedään myös palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten tiedot. Palveluseteliyksiköitä koskevat muut tiedot sekä yksityisen hoidon tuella toimivien kaikki tiedot viedään Vardaan vuoden 2020 aikana.   

Vardaan tallennetaan lapsesta seuraavat henkilötiedot:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto.  

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.  

Opetushallitus tiedottaa myöhemmin keväällä, miten huoltajat pääsevät näkemään lapsensa tiedot Vardasta.  

Vardaan rekisteröidyn oikeuksista kerrotaan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla: 'Informointivelvoite Vardaan ja rekisteröidyn oikeudet'

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue, varhaiskasvatuspalvelut,
palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, p. 050 539 1651, suvi.ruusunen@lahti.fi