Siirry suoraan sisältöön

30.9.2016 16:45

Varhaiskasvatuslain muutos on vaikuttanut lapsen hoitoaikoihin

Kaikilta osin pyritään lasten kannalta laadukkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan.

​Uusi varhaiskasvatuslaki on tullut näkyväksi päiväkotien ja kotien arkeen elokuun alusta.  Varhaiskasvatuslain muutos on vaikuttanut lapsen hoitoaikoihin, ja käytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta seurataan toiminnasta saatavien kokemusten ja palautteiden perusteella.

Elokuussa 2016 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia, että jokaisella lapsella on oikeus 20 tuntiin varhaiskasvatusta viikossa. Lahden kaupungin varhaiskasvatuksessa on nyt lapsia, joiden hoidon laajuus voi olla 20 tuntia viikossa, joustavasti sitä laajempaa 21 - 34 tuntia viikossa tai sitten kokopäiväistä vähintään 35 tuntia viikossa. 20 tunnin osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa Lahdessa on yli 450 lasta. Sinällään osapäivähoitoa on toteutettu jo ennen tätä lainmuutostakin, lasten määrä vain on ollut pienempi.

Kun varhaiskasvatuksen laajuus on 20 tuntia viikossa, vanhemmat voivat valita, onko heidän lapsensa osapäiväisessä neljän tunnin vai osaviikkoisessa 2,5 päivän varhaiskasvatuksessa. Tarkemmat ajat kunta voi itse täsmentää.

Hoitoaikoihin liittyvät myös tietyt ruokailut. Neljän tunnin päivittäiseen varhaiskasvatukseen sisältyy kaikille lapsille lounas, joten omat eväät eivät ole tarpeen. Kokopäiväisille lapsille kuuluu lounaan lisäksi myös aamu- ja välipala. Mikäli lapsi on sitä pidempään vuorohoidossa, niin hänelle kuuluu vielä päivällinen ja iltapala. Näin ollen esimerkiksi klo 8.30:een tulevalle lapselle ei kuulu aamiainen eikä klo 12.30 lähtevälle välipala. Ruokailuissa noudatetaan lasten hoitoaikoihin perustuvia yhdenmukaisia käytäntöjä kaikkien lasten osalta. 

Varhaiskasvatuksessa Lahdessa on kaikkiaan 4600 lasta. Toiminnan järjestäminen vaatii tietyn päivittäisen rakenteen, ja tällöin kaikkiin yksilöllisiin tarpeisiin on haasteellista vastata.

Yhdenmukaisilla hoitoajoilla pyritään mahdollistamaan pedagogisten tavoitteiden toteutuminen ja toisaalta huomioimaan henkilöstön, tilojen ja tukipalvelujen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Myös osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslain tavoitteita ja toimitaan yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti. Samalla huolehditaan siitä, että lapsi saa laadukasta varhaiskasvatusta myös neljän tunnin hoitopäivänä. Kaikilta osin pyritään lasten kannalta laadukkaaseen ja tasapuoliseen toimintaan.

Vanhempien omilla valinnoilla ja päiväkotien pedagogisilla ratkaisuilla on suuri merkitys lapsen päivän rakentumiseen. Vanhempien ja päiväkotien keskustelulla ja eri vaihtoehtoja yhdessä selvittämällä haetaan lapsen kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Lisätiedustelut

Lahden kaupungin sivistystoimiala, varhaiskasvatuspalvelut
Mika Harju, päivähoitojohtaja, puh. 050 559 7901