Siirry suoraan sisältöön

2.5.2016 14:50

Varhaiskasvatusta 20 tuntia tai kokopäiväisesti

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2016 alkaen. Sen myötä jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen haetaan erikseen.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/Pihaleikit%20ja%20keilat_varhaiskasvatus_VillaPiipari.jpg

​Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2016 alkaen. Sen myötä jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Huoltaja voi valita, toteutetaanko 20 tunnin varhaiskasvatusaika osapäiväisesti tai osaviikkoisesti. Lahden kaupungilla on mahdollisuus määritellä päivittäiset ja viikoittaiset varhaiskasvatusajat

Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen haetaan erikseen. Kokopäiväiseen laajempaan varhaiskasvatukseen lapsella on oikeus silloin, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä, esimerkiksi free lancerina. Näin myös siinä tapauksessa, kun lapsen vanhemmat tai muut huoltajat ovat työssä osa-aikaisesti tai väliaikaisesti, osallistuvat työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutuksen tai muuhun vastaavanlaiseen.

Laajempaa varhaiskasvatusta lapselle järjestetään myös silloin, kun se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista.

Laajemmalla varhaiskasvatuksella tarkoitetaan joko 21 - 34 tunnin tai yli 35 tunnin aikaa viikossa.

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus myös varhaiskasvatukseen, mikäli lapsella on oikeus kokopäiväiseen laajempaan varhaiskasvatukseen.   

Mikäli varhaiskasvatuksessa jo olevan lapsen huoltajat tarvitsevat lapselleen varhaiskasvatusta enemmän kun 20 tuntia, niin he voivat hakea sitä suoraan oman päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta. Päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja tekee asiasta  päätöksen.

Tämän lisäksi varhaiskasvatuspalvelujen palveluneuvonta on suoraan yhteydessä niihin huoltajiin, jotka päivähoitopaikkaa lapselleen parhaillaan hakevat.

Uusi laki koskee myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. Päätöksen yksityisessä päivähoidossa olevien lasten 20 tuntia laajemmasta varhaiskasvatuksesta tekevät kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen palvelupäälliköt ja perhepäivähoidon ohjaajat.

Lain muutoksen vaikutuksista Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa tiedotetaan huoltajia.


Lisätiedustelut
Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
palvelupäällikkö Liisa Nurmi, puh. 050 539 1651
palvelupäällikkö Leena Miettinen, puh. 040 700 2340