Siirry suoraan sisältöön

8.6.2016 12:00

Varikon alueelle on luonnosteltu matalaa ja korkeampaa rakentamista

Varikon alueelle laaditussa kaavaluonnoksessa esitetään alueelle uutta rakentamista ja vanhojen rakennusten suojelemista. Luonnoksesta toivotaan palautetta 8.6.–12.8.2016 välisenä aikana.
Varikon alue Lahdessa

​Kaavaluonnoksesta saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavatyön tavoitteena on laatia asemakaava valtakunnallisesti arvokkaalle varikkoalueelle ja mahdollistaa alueen kehittäminen asuin- ja toimitila-alueena. Kaavatyö käynnistyi vuonna 2011, ja alueelle on laadittu jo aikaisemmin useita selvityksiä ja vaihtoehtoisia luonnoksia. Kaavatyön alussa Varikon alue kuului Senaatti-kiinteistöille, joka myi alueen Ari Tuhkaselle perustettavan yhtiön lukuun. Kaavatyötä on jatkettu uuden omistajan kanssa.

Kaavaluonnoksessa ehdotetaan uudisrakentamista

Kaavaluonnoksessa veturitallin sisäpihalle, kääntöpöydän päälle on sijoitettu yksi korkeampi, puolipyöreä kerrostalo (10–12 kerrosta). Rakennuksen muoto noudattaa veturitallin kaarevaa muotoa. Rakennus on alaosastaan toteutettava osin avoimena siten, että veturien kääntöpöydän muoto ja paikka voidaan säilyttää.

Muulta osin alueen uudisrakentaminen olisi enintään kaksikerroksista pientalorakentamista, jossa suositaan harjakattoja ja puuta julkisivumateriaalina. Matalien uudisrakennusten sijoittelu ja paikat noudattavat viitteellisesti alueelta aiempina vuosikymmeninä purettuja vanhoja asuin- ja talousrakennuksia. Alueen katu palautetaan kulkemaan rakennusten välissä alkuperäisen esimerkin mukaisesti.

Kaikkiaan uutta asuinrakennusoikeutta on alueelle luonnoksessa osoitettu 7 140 k-m2. Rakennusoikeusmäärä parantaisi alueen taloudellisia toteutusedellytyksiä ja mahdollistaisi osaltaan tavoitteet, jotka liittyvät alueen maaperän puhdistukseen, rakennusten suojeluun ja liikenteeseen. Suojeltuihin rakennuksiin tehtävät muutokset on toteutettava siten, ettei rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo heikkene. Ratkaisuista on neuvoteltu uuden omistajan sekä Lahden kaupunginmuseon kanssa.

Varikon alueen kaavaluonnos

Havainnevideo luonnoksesta (YouTube)

Lisätietoja ja kommentit kaavaluonnoksesta

kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski
p. 050 398 5113
etunimi.sukunimi@lahti.fi