Siirry suoraan sisältöön

2.5.2016 11:00

Vuoden 2015 arviointi on valmistunut

Tarkastuslautakunta on julkaissut vuoden 2015 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen.

Lahden kaupungin tarkastuslautakunta on julkaissut vuoden 2015 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksensa. Kertomuksessa esitetään tarkastuslautakunnan arvio kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Kertomus luovutettiin valtuuston puheenjohtaja Mika Karille.

11-jäseninen tarkastuslautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisuudessa. Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä on valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi. Tehtävät määritellään kuntalaissa. Kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunnan lisäksi tarkastustoimisto ja tilintarkastaja.

Tarkastuslauta arvioi vuosittain myös kaupungin strategian ja lisäksi arviointikertomuksessa käsitellään edellisen kertomuksen pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet. Arviointikertomuksen laadinnan pohjana ovat tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastuskäynnit. Käyntien valmistelusta huolehtii tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto. 

Arviointikertomuksessa tarkastelluista tavoitteista tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan toteutuivat mm. yhteispalvelupisteen toiminnan käynnistäminen, tehostetun kotikuntoutuksen toiminnan käynnistyminen ja sivistystoimialan avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen. Toteuttamatta jäi mm. Matkakeskuksen valmistuminen aikataulussa.

Tutustu lautakuntaan ja arviointikertomukseen