Siirry suoraan sisältöön

13.12.2018 12:38

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste noussut Päijät-Hämeessä – kierrätystä tehostettava edelleen

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt 14 kuntaseudun kotitalousjätteen määrää ja kierrätysastetta. Seitsemän alueen jätehuoltoyhtiöt pystyivät toimittamaan tiedot, joissa kotitalousjätteet oli eritelty kaikesta yhdyskuntajätteestä. Lahti oli mukana selvityksessä, mutta kuljetusjärjestelmästä johtuen Lahden seudulla ei saada eriteltyä kotitalousjätteen määrää.

Lahdessa on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, mistä johtuen samassa jätekuormassa on mukana sekä kotitalouksien että yritysten jätteitä.

Päijät-Hämeen jätehuollon vastaanottaman yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste vuonna 2017 oli 95 %. Kierrätysaste Päijät-Hämeessä on noussut, ollen toimialueella jätehuollon eri toimijoiden jätevirrat huomioiden nyt 43 %. Kierrätystä tulee edelleen tehostaa, sillä Euroopan unioni on tiukentanut kierrätystavoitteita. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulisi nousta 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Kaatopaikalle PHJ:n alueella yhdyskuntajätteestä vuonna 2017 sijoitettiin 5 % eli 26 kg asukasta kohden.

Päijät-Hämeen jätehuollon alueella kerättiin asumisen biojätettä vuonna 2017 yli 9 000 tonnia, eli noin 80 kiloa jokaista erilliskeräyksen piirissä olevaa päijäthämäläistä kohden. Arviolta joka toinen pientaloasukas ja osa kerrostaloasukkaistakin laittaa biojätteet sekajätteen joukkoon. Päijät-Hämeessä lähes 5 000 tonnia biojätettä ei vuosittain ohjaudu LABIO Oy:n kompostointilaitoksen hyödynnettäväksi.

Biojätteen ja muovien erilliskeräystä kehitetään Lahden seudulla. Päijät-Hämeen jätelautakunta on uusimassa tietojärjestelmäänsä. Jatkossa lautakunta saa aiempaa paremmin aluekohtaista tietoa erilaisiin suunnittelutarpeisiin.

Tutustu Suomen ympäristökeskuksen selvitykseen