Siirry suoraan sisältöön

31.1.2019 19:00

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste 90,6 %

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste vuoden kuluttua valmistumisesta on noussut Päijät-Hämeessä vuonna 2017. Työllisyysaste oli 90,6, vuodessa nousua oli 3,8 prosenttiyksikköä. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistyneiden määrä oli myös nousussa ja vastasi liki valtakunnallista tasoa.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/AjankohtaistaSite/UutisetSite/PublishingImages/niemicampus_opiskelijat-4.jpg

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste vuoden kuluttua valmistumisesta vuonna 2017 Päijät-Hämeessä oli 67,9 %, 2 202 henkilöä. Luku on 3,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtakunnallisesti työllisyysaste oli 69,8 %, nousua vuodessa oli 4,4 prosenttiyksikköä.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste samalla ajanjaksolla Päijät-Hämeessä oli 82,2 % (714 henkilöä). Vuodessa laskua on ollut 1,1 prosenttiyksikköä. Valtakunnallisesti ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllisyysaste oli 85,7 %, vuodessa nousua oli 2,8 prosenttiyksikköä. Päijät-Hämeen luvut ovat siis hieman valtakunnan keskitason alapuolella. Yhteensä ammattikorkeakoulusta valmistuneita oli 714 henkilöä.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste Päijät-Hämeessä vuonna 2017 vastaavasti oli 90,6 % eli on valtakunnallista lukua (86,4 %) korkeampi. Yhteensä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä oli 203.

Alemman korkeakoulututkinnon eli alimman yliopistotutkinnon suorittaneiden työllisyysaste vuoden kuluttua valmistumisen jälkeen vuonna 2017 oli puolestaan selvästi alhaisempi, 58,7 %. Lisäksi työllisyysaste laskenut selvästi edellisvuodesta, peräti 10,6 prosenttiyksikköä. Vaihtelua alemman korkeakoulututkinnon kohdalla on muihin tutkintoihin verrattuna enemmän pienempien henkilömäärien vuoksi. Tutkinnon suorittaneiden työllistyneiden määrä oli 54 henkilöä vuonna 2017.


Lähde: Tilastokeskus. Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta asuinmaakunnan ja ikäryhmän mukaan 2011-2017. 


Muut julkaisut


Lisätietoja: 

suunnittelija Katja Karevaara
katja.karevaara@lahti.fi
p. 044 482 6233