Siirry suoraan sisältöön

10.3.2016 0:00

Yliopistokeskuksille korvamerkityn perusrahoituksen säilyttämiseksi kannanotto

Yliopistokeskuksilla on keskeinen merkitys sijaintialueidensa alue- ja väestötaloudellisessa kehityksessä.

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut koordinaatioyliopistojen perusrahoitukseen sisältyvästä yliopistokeskuksille korvamerkitystä rahoituksesta huomattavaa leikkausta. Vähennys toteutettaisiin vuosina 2017–2020 ja se tarkoittaisi rahan vähenemistä vuositasolla nykyisestä 705 000 eurosta 500 000 euroon.

Yliopistokeskuksilla on keskeinen merkitys sijaintialueidensa alue- ja väestötaloudellisessa kehityksessä. Alueiden tulevaisuuden näkökulmasta yliopistokeskusten tehtävä alueellisina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina koetaan elintärkeäksi.

– Yliopistokeskuskaupungit ja maakunnat ovat merkittävällä panostuksella sitoutuneet yliopistokeskusten tutkimus- ja opetustoiminnan sekä muiden toimintojen mahdollistamiseen. Nykyisessä elinkeinopoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa valtion määrärahojen leikkaukset ovat huonoja signaaleja ja voivat hankaloittaa yliopistojen ja alueen välisen hyvän yhteistyön jatkuvuutta, viiden yliopistokeskuskaupungin ja -maakunnan johtajat toteavat allekirjoittamassaan kannanotossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 9. maaliskuuta osoitetussa näkemyksessä pyydetään huomioimaan yliopistokeskusten alueelliset vaikutukset päätettäessä yliopistokeskuksille korvamerkityn perusrahoituksen suuruudesta tulevien vuosien osalta. Toiveena ilmaistaan, ettei yliopistokeskusten toimintaedellytyksiä heikennetä nykyisessä tilanteessa miltään osin.

– Esitämme, ettei yliopistokeskusten perusrahoitusta vähennetä lainkaan tai siihen ohjattavissa leikkauksissa painotetaan kohtuullisuutta.

Kannanoton allekirjoittajina ovat Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala, Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus ja Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.


Lisätietoja antavat:

Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunginjohtaja, p. 044 701 1010
 Pertti Rajala, Satakunnan maakuntajohtaja, p. 050 552 3827
 Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunginjohtaja, p. 050 638 95
 Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen maakuntajohtaja, p. 040 086 2977
 Jorma Rasinmäki, Seinäjoen kaupunginjohtaja, p. (06) 416 2110
 Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja, p. 040 059 0123
 Jari Tolonen, Kajaanin kaupunginjohtaja, p. 044 710 0303
 Pentti Malinen, Kainuun maakuntajohtaja, p. 044 797 0197
 Timo Halonen, Mikkelin kaupunginjohtaja, p. 040 5578 077
 Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntajohtaja, p. 050 5002 584
 Antti Isotalus, Kokkolan kaupunginjohtaja, p. 044 780 9211
 Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja, p. 044 7250 002