Siirry suoraan sisältöön

6.6.2018 11:00

Ympäristökatsaus 2017 julkaistu

Lahden seudun ympäristökatsaus 2017 kokoaa ja välittää valittujen mittareiden avulla tietoa Lahden ja Hollolan ympäristön tilasta.

​Monet seurattavat asiat, kuten energiatehokkuuden paraneminen, energiantuotannon ja teollisuuden CO2-päästöt, jätteenkäsittely sekä vedenpuhdistus jatkoivat hyvällä uralla vuonna 2017. Hollolassa suojelualueiden pinta-ala kasvoi. Vuonna 2017 myös kevyenliikenteen väyliä tuli lisää. Voimalaitosten lämpökuorma Vesijärveen oli pienentynyt huomattavasti, samoin huonon ilmanlaadun päivien määrä.

Jotkin tärkeät mittarit pysyivät ennallaan, kuten pilaantumisen takia pois käytöstä oleva pohjavesikapasiteetti ja hyvässä kunnossa olevien järvien pinta-ala. Melualueille kaavoittaminen oli huomattavaa Lahdessa ja Radanvarren pilaantunut pohjavesi ei osoita puhdistumisen merkkejä.

Esipuheessa kunnanjohtajat korostavat, että on kaikkien vastuulla säilyttää luonnonvarat tuleville sukupolville. Vastuu aiheuttaa myös yhteensovittamispaineita, esimerkiksi pohjavesien suojelussa. Puhtaan pohjaveden merkitys on kuitenkin asukkaille mittaamaton.  Kiertotalous luo hyvän alustan uusille innovaatioille ja kunnanjohtajat toivovat kestävää ja jatkuvaa hyvinvointia tulevaisuuteen.

Julkistamistilaisuudessa hollolalaisella tienvarsikedolla kunnanjohtaja Päivi Rahkonen totesi, että Hollolalla on hieno määrä, 1600 suojeluhehtaaria. Ympäristökatsauksesta hän totesi, että kuntaliitokset ovat aiheuttaneet sen, että lukujen vertailtavuus on vaikeaa ja monet
luvut herättävät vain lisää kysymyksiä. Lisäksi hänestä on hyvä, että ympäristöyhteistyö jatkuu Hollolan ja Lahden välillä ympäristöorganisaatioiden erosta huolimatta.

Ympäristökatsaus 2017
Aiemmat ympäristökatsaukset

Lisätietoja

kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosbe
p. 044 416 3499
eira.rosberg-airaksinen@lahti.fi