Hyppää sisältöön

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus sekalaiselle jätteelle

Sekajätteen jätteenkuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi vuosien 2026-2027 aikana

Lahden seudun jätelautakunta päätti 15.12.2022 kokouksessaan, että  kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään seka- ja energiajätteen osalta Asikkalassa, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Padasjoella, Pukkilassa, Heinolan taajama-alueella ja Orimattilassa pois lukien Orimattilan Artjärvi. Katso tästä päätöskuulutus.

Kunnan eli Salpakierto Oy:n järjestämään kuljetukseen siirrytään portaittain ajalla 1.4.2026-1.3.2027. Päätös ei koske alueita, joissa on jo käytössä Salpakierto Oy:n järjestämä jätteenkuljetus sekalaisessa jätteessä eli Orimattilan Artjärveä, Heinolan haja-asutusaluetta ja Kärkölää. 1.1.2023 voimaan tulleissa jätehuoltomääräyksissä on päätetty, että energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain jo vuosien 2023–2024 aikana.

Jätelain mukaan sekalaisen jätteen jätteenkuljetus tulee ensisijaisesti järjestää kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vain siinä tapauksessa, että jätelain asettamat ehdot kiinteistön haltijan jätteenkuljetukselle täyttyvät, voi sekalaisen jätteen jätteenkuljetuksen järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä. Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tekemän seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain ehdot eivät täyty Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.