Hyppää sisältöön
Kangasmaanpuiston alueella sijaitsee pientaloja.

Kärpänen, Kangasmaan puisto

Tarkoituksena on muuttaa Kangasmaan puiston eteläosa katualueeksi. Suunnittelualue sijaitsee Kärpäsen kaupunginosassa Pallokadun jatkeena. Kaavamuutoksella mahdollistetaan liittyminen kahdelle tontille Pallokadun katualueelta. Jäljelle jäävän puistoalueen asemakaavamääräys tarkistetaan.

Kaavatyön perustiedot

KaavatunnusA-2809
Kaavatyön tyyppiAsemakaavan muutos
VireilletuloKirjeitse 27.5.2020
Kaava-aloitteen tekijäLahden kaupunki

Kaavatyön eteneminen

  • Kaavatyössä ei laadittu erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, vaan se sisältyy kaavaselostuksen luonnokseen.

  • Tekninen ja ympäristölautakunta 25.8.2020 §96 päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

    Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.9.–5.10.2020

  • Tekninen ja ympäristölautakunta 10.11.2020 §144 päätti hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen.

  • Kaava sai lainvoiman 31.12.2020.

Suunnittelualue kartalla

Ohita upotus
Siirry karttapalveluun

Ota yhteys kaavoittajaan