Hyppää sisältöön
Ihmisiä syysvaatteissa Turrankierron reitillä

Turrankierron maastoliikuntapolku

Reittimerkinnät Turranlammen retkeilyreiteille on yksi itäisellä alueella vuoden 2021-2022 osbu-kierroksella toteutettavaksi valituista osallistuvan budjetoinnin asukasideoista.

Maastoliikuntapolun suunnittelun eteneminen ja toteuttaminen

  • Osbu-idea ”reittimerkinnät Turranlammen retkeilyreiteille” sai äänestyksessä 712 ääntä. Idean kustannusarvio on 2000 €. Toteuttavaksi tahoksi on valittu kaupunkitekniikka.

  • Luonnosvaiheessa tarkasteltiin polun toteutusmahdollisuudet suhteessa käytettävissä olevaan budjettiin sekä tiedotettiin lähialueen asukkaita. Turranlammen kiertävän polun luonnosta oli mahdollista kommentoida yhteisellä asukaskävelyllä 19.10.2022 tai olemalla yhteydessä suoraan suunnittelijaan. Myös polun nimi on yleisöehdotusten perusteella valittu.

  • Käytettävissä olleesta osbu-budjetista johtuen Turrankierron toteutus jouduttiin vaiheistamaan. Tähän mennessä on toteutettu lammen eteläpuolinen osuus lähtöpisteineen. Jo toteutetun Turrankierron I-vaiheen reittiseloste ja kartta löytyvät maastoliikuntapolkujen nettisivulta.

    Polun II-vaihe eli Turranlammin pohjoispuolinen osuus toteutetaan kaupunkiympäristön palvelualueen tulevien vuosien työohjelman mukaan.

    Maastoliikuntapolut