Hyppää sisältöön

Kestävän liikkumisen asukasraati

​Asukasraadin toiminta käynnistettiin syksyllä 2019.

Kestävän liikkumisen asukasraati on osa kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa, jota tehdään yhdessä yleiskaavan kanssa. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa kaupungin strategian mukaisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2030 yli puolet matkoista tehdään kestävillä kulkumuodoilla.

Asukasraatiin sai hakea mukaan lokakuussa 2019. Hakemuksia saatiin 76 kappaletta ja raatiin pääsi mukaan 25 henkilöä. Raatiin valittiin mahdollisimman laajasti eri kulkumuotoja käyttäviä, monen ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia lahtelaisia eri puolilta kaupunkia.

Raadin tapaamisten muistiot julkaistaan tällä sivulla ja viedään tiedoksi tekniseen ja ympäristölautakuntaan sekä joukkoliikennelautakuntaan.