Hyppää sisältöön

Ahtialantie

Ahtialantie saa lopullisen asfalttikerroksensa 17.–28.10 – työt tehdään yötyönä

Ahtialantien lopullinen pinta-asfaltointi tehdään yötyönä kello 19:00-7:00 välisenä aikana. Työt tehdään yötyönä työturvallisuuden lisäämiseksi ja liikennehaittojen minimoimiseksi. Työt aloitetaan maanantaina 17.10. ja työajaksi on arvioitu kolme yötä. Mahdollisten sään aiheuttamien esteiden vuoksi työn toteuttamiseen on varattu puolitoista viikkoa 17.–28.10.

Ahtialantien ympäristön viihtyisyyttä parannetaan melusuojauksilla, joilla vähennetään lähialueiden melusaastetta. Samalla katu saa erotellun kävelyn ja pyöräilyn väylän, jolla parannetaan erityisesti liikenneturvallisuutta sekä edistetään pyöräilyn pääreitistöä. Kadulle toteutetaan eroteltu ja tavoitelevyinen kaksisuuntainen pyörätie Ahtialantie eteläpuolelle. Erotellun eteläpuolen väylän lisäksi Ahtialantien pohjoispuolelle tehdään viihtyisä ja liikenteen melulta osittain suojassa oleva kävelyn ja pyöräilyn yhdistetty reitti.  Möysän ja Ahtialan suunta on tärkeä reitti työ- ja koulumatkaliikenteelle.

Hankkeen suunnittelu on aloitettu alueen asukkaiden antamien palautteiden perusteella. Ahtialantien väylän kehittäminen palvelee noin 4300 alueen asukasta.

Lahti sai hankkeelle valtionavusta, joka kattaa noin 50 % hankkeen kokonaissummasta. Avustusta haettiin nykyisten kävelyn ja pyöräilyn väylien kehittämiseen Möysänkadun ja Ala-Tonttilankadun välisellä alueella.

Katusuunnitelmat on laadittu vuonna 2017-2018 ja tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyi suunnitelmat TYLA 11.12.2018 § 177 ja TYLA 21.05.2019 § 81. Rakennustyöt käynnistetään keväällä 2021.

Huomioita työmaan läheisyydestä?

Oletko huomannut työmaan läheisyydessä puutteita, vaaratilanteita tai muita esiin nostettavia asioita? Käy merkitsemässä paikka kartalle ja tarkenna kohdetta sanallisesti.

Tästä pääset antamaan palautetta

Näin rakentaminen etenee:

 • Katusuunnittelu aloitettiin toukokuussa 2017, jota ennen alueelle laadittiin liikenneselvitys vuonna 2016.

  Ennen nähtävillä oloa katusuunnitelmien esittelystä järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, jotka pidettiin 12.9.2018. Ensimmäinen tilaisuus oli tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, joiden tonteilla joudutaan tekemään työn aikaisia toimenpiteitä meluseinän rakentamisen yhteydessä. Toinen tilaisuus oli avoin kaikille.

  Suunnitelmat asetettiin nähtäville 20.9.–3.10.2018 väliseksi ajaksi, jonka aikana suunnitelmista oli mahdollista antaa virallinen mielipide.

  Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi suunnitelmat joulukuussa 2018 ja toukokuussa 2019 (TYLA 11.12.2018 § 177, TYLA 21.05.2019 § 81)

  Katusuunnitelmien jälkeen suunnittelu jatkui rakennussuunnitelmien laatimisella syksylle 2020 saakka. Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnitelmia on tarkennettu ja ne voivat poiketa nähtävillä olleista katusuunnitelmista.

  Rakennussuunnitteluvaiheen asemapiirustukset ja katusuunnitelmaselostus:

 • Rakentaminen aloitetaan huhtikuun 2021 alusta viimeistellyillä rakennussuunnitelmilla. Ahtialantien kokonaisuus on jaettu kolmeen hankevaiheeseen, joista ensimmäinen ja toinen ajoittuvat vuodelle 2021.

 • Toisen vaiheen rakentaminen aloitetaan yhtäaikaisesti ensimmäisen vaiheen kanssa, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 aikana lukuun ottamatta meluseiniä.

 • Viimeisen osuuden rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2022 ja vaiheen arvioidaan valmistuvan lokakuun 2022 loppuun mennessä.

  Meluseinien rakentamista jatketaan vuoden 2022 aikana.

 • Keväällä 2023 tehdään urakan viher- ja viimeistelytöitä ja kaupunki ottaa hankkeen vastaan.