Hyppää sisältöön

Hennalankadun ja Ala-Okeroistentien kiertoliittymä

Suunnittelualue

Katusuunnitelman eteneminen ja toteuttaminen

 • Kohteen suunnittelu on aloitettu liikennesuunnittelulla keväällä 2022, jossa tarkastellaan liikennevirtoja ja vaihtoehtoisia kaistajärjestelyjä sekä niiden vaikutusta läheiseen Nostavantien risteykseen. Liikennesuunnittelun perusteella valitaan oikea risteysjärjestely, jonka perusteella laaditaan katusuunnitelma.

 • Katusuunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

   

  Nähtäville asetettu aineisto

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

  Lautakunta hyväksyy suunnitelman.

  Pienet katusuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksellä.

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.

kohteen sijainti kartalla

Ohita upotus