Hyppää sisältöön

Lahdenkadun melueste ja katujärjestelyt

Kivimaan koulun ja monitoimitalo Aarteen piha-alueille kohdistuu voimakasta liikennemelua läheisiltä kaduilta, meluhallinnalla pyritään rauhoittamaan piha-alue miellyttäväksi ympäristöksi olla ja kasvaa. Katusuunnitelmamuutoksella mahdollistetaan riittävän melusuojauksen vaatimien liikennejärjestelyiden toteutus katualueelle.

Meluesteen periaateratkaisun jälkeen katusuunnitelman viimeistellään ja viedään hyväksyttäväksi.

Millainen ulkonäkö meluesteelle?

Äänestä vastaamalla lyhyeen kyselyyn ja vaikuta meluesteen ulkonäköön! Kysely on avoinna marraskuun loppuun asti.

Siirry tästä äänestämään

Kohde kartalla

Ohita upotus

Lahdenkadun meluesteen ja katusuunnitelma eteneminen

 • Katusuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2021. Meluesteen suunnittelu on aloitettu yleissuunnitelulla vuonna 2019. Meluesteen tarkempaa suunnittelua ja katusuunnittelua edistetään samanaikaisesti.

  Ennen katusuunnitelmaluonnoksen nähtävillä oloa ja hyväksymistä päätetään meluesteen periaateratkaisut, sillä ne vaikuttavat kadun järjestelyihin ja siten myös eniten itse katusuunnitelmaan.

 • Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

   

  Nähtäville asetettu aineisto

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

  Lautakunta hyväksyy suunnitelman.

  Pienet katusuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksellä.

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.