Hyppää sisältöön

Orimattilankadun ja Tarolankadun risteysalueen katusuunnitelma

Viistoilmakuvaote suunnittelualueesta

Orimattilankadun ja Tarolankadun risteysalueen katusuunnitelma Renkomäen kaupunginosassa.

Katusuunnitelma risteysalueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Orimattilankadun länsipuolen suojatiemerkinnällä varustettu ylityspaikka poistetaan. Itäpuolelle sijaitseva ylityspaikka muutetaan saarekkeelliseksi ylityspaikaksi. Samassa yhteydessä Tarolankadun saarekkeellista ylityspaikkaa levennetään 2,50 metriin.

Keskisaarekkeen myötä idän suunnan bussipysäkkiä parannetaan vastaamaan nykyaikaisia
vaatimuksia. Myös lännen suunnan pysäkkiä parannetaan ja samalla kiinteistön ajoliittymä
muotoillaan uudelleen.

Orimattilankadun ja Tarolankadun risteysalueen katusuunnitelma ja toteuttaminen

 • Katusuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

 • Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

   

  Nähtäville asetettu aineisto

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Suunnitelma hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 18.03.2021 §33.

   

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.

Kohteen sijainti kartalla

Ohita upotus