Hyppää sisältöön

Ståhlberginkadun ja Paasikivenkadun katusuunnitelman muutos

Viistoilmakuvaote suunnittelualueesta

Ståhlberginkadun ja Paasikivenkadun katusuunnitelman muutos, Kartanon kaupunginosassa.

Ståhlberginkatu muutetaan pyöräkaduksi, jossa pyöräilijät sijoitetaan ajoradalla olevalle pyöräkaistalle. Kadun molemmilla puolilla olevat jalankulku- ja pyöräilyväylät  muutetaan jalankulkuväyliksi.

Paasikivenkadulle välille Ståhlberginkatu – Kyösti Kallion katu toteutetaan kadun pohjois- ja eteläpuolelle jalankulun ja pyöräilyn erottelu nykyisellä jkpp-väylällä.

Ståhlberginkadun ja Paasikivenkadun katusuunnitelma eteneminen ja toteuttaminen

 • Katusuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

 • Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

   

  Nähtäville astettu aineisto

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

  Lautakunta hyväksyy suunnitelman.

  Pienet katusuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksellä.

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.

Kohteen sijainti kartalla

Ohita upotus