Hyppää sisältöön

Ranta-Kartanon korttelin luovutuskilpailu

Lahden kaupunkiympäristön palvelualue järjestää luovutuskilpailun Ranta-Kartanon alueen korttelista 2154 (Kyösti Kallion katu 13). Kaupunki luovuttaa alueen kilpailun voittajalle rakennettavaksi, ja kilpailuun osallistuvat sitoutuvat voittaessaan kilpailun toteuttamaan esittämiensä suunnitelmien mukaisen hankkeen.

Kilpailu on avoin kilpailu, johon voivat osallistua kaikki, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan hankkeen. Kilpailussa sallitaan useamman toteuttajan muodostamat ryhmittymät. Ehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota arkkitehtuuriin ja ekologisuuteen. Kaupunki määrittelee tontin luovutushinnan.

Ohjeet ilmoittautumisesta, kysymysten esittämisestä ja ehdotusten palauttamisesta löytyvät kilpailuohjelmasta. Kysymykset jätetään anonyymisti ja  ja niihin vastataan vastataan tällä sivulla. Myöhemmin tälle sivulle lisätään linkki, jonka kautta kilpailuehdotukset palautetaan.

Kilpailun aikataulu

Kilpailu käynnistyi kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 14.9.2022.
Kilpailu päättyy 31.1.2023 klo 24:00.

Kilpailuun ilmoittautuminen on päättynyt. Kilpailuun on saatu riittävä määrä osallistujia ja kilpailu järjestetään kilpailuohjelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja
  • KysymysKysymys jätettyVastaus
    Saako kaavasta hiukan poiketa?15.9.22Kilpailuohjelmassa on kohdassa 3.12 mainittu, että kilpailuehdotuksen tulee lähtökohtaisesti noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa. Mahdollisia kaavapoikkeamisia arvioidaan osana ehdotusten arvostelua, kuten kohdassa 3.13 on kuvattu.
    Voiko tontinluovutuksen ehdoista neuvotella tämän korttelin tontin luovutuskilpailun yhteydessä?Kilpailuohjelman liitteenä olevissa maanvuokrasopimus- ja kauppakirjaluonnoksissa on esitetty tontinluovutuksen ehdot, jotka ovat kilpailuun osallistuvia sitovia. Ehdoista ei kilpailun yhteydessä ole mahdollista neuvotella tai poiketa.

Kilpailun tarkempi aikataulu

Kilpailun käynnistäminen (kaupunkiympäristölautakunta) 14.9.2022
Kilpailuun ilmoittautuminen14.10.2022 mennessä
Kysymysten esittäminen 14.11.2022 mennessä
Kilpailuehdotusten sisäänjättötiistai 31.1.2023 klo 24:00 mennessä
Kilpailun ratkaiseminen (kaupunkiympäristölautakunta)viimeistään huhtikuussa 2023

Lisätietoja kilpailusta