Hyppää sisältöön

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -CANEMURE

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanketta (CANEMURE). Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassaolevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.

Tavoitteena on remontoida ja seurata seitsemää kohdetta, joissa tehdään erilaisia jälkikäteisasennuksia. Ulkopuolinen energia-asiantuntija laskee kustannustehokkuuden ja päästösäästöt. Lisäksi projektissa tehdään myös innovatiivista hankintaa. Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Lahden osaprojektin remonttitoimenpiteet tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta kulutustietojen seuranta jatkuu pidempään. Valtakunnallinen CANEMURE-hanke kestää 2018-2024.

Päijät-Hämeen maakuntaliitolla on oma osahankkeensa kokonaisuudessa. Ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisen hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Kohteet ja toimenpiteet

Lahden Talojen peruskorjauskohteissa tavoitteena on remontoida ja seurata kymmentä taloa, joissa tehdään erilaisia remontointi- ja jälkikäteisasennustoimia ja tarjotaan asukkaille energianeuvontaa.  Osa kohteista on esitelty alla.

 • Alokkaankadulla sijaitsevan rivitaloyhtiön 11 asuntoon asennettiin uusi lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa lämpötilan säätämisen huoneittain ja esimerkiksi lämpötilan pudotusten ajastamisen säännöllisten poissaolojen (esim. työpäivien) ajalle. Järjestelmä koostuu älykkäistä patteritermostaateista ja niihin liittyvästä ohjausjärjestelmästä.

  Järjestelmä asennettiin kevään 2021 aikana ja sen toimintaa seurataan tulevien lämmityskausien aikana.

  Alokkaankadun kohteen rakennus

 • Hollolankadulla sijaitsevaan kerrostaloyhtiöön hankittiin Canemure-projektissa uusi älykkäämpi lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmän toiminta perustuu tarkkoihin mittauksiin rakennuksen käyttäytymisestä. Asukkaalle näkyvänä osana kaikkiin rakennuksen huoneistoihin on asennettu lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaavat anturit. Järjestelmä oppii rakennuksen lämpötilakäyttäytymisen ja pyrkii sen avulla mm. sääennusteita hyödyntämällä pitämään lämpötilan mahdollisimman tasaisena asetusarvossaan.

  Järjestelmä on otettu käyttöön alkuvuonna 2021 ja sen vaikutuksia energiankulutukseen ja asumismukavuuteen seurataan tulevien lämmityskausien aikana. Toteutuksesta vastasi Lahti Energia Oy.

  Hollolankatu 3 kohteen kerrostalorakennus

 • Toimenpiteinä vedensäästöratkaisut (Soratie 5) ja ilmastoinnin säätö (Soratie 7).

  Soratie 5 ja 7 kohteen kerrostalorakennus

 • Takojantiellä sijaitseva rivitaloyhtiö on viimeisiä Lahden Talot Oy:n vuokra-asuntokohteita, joissa lämmitys tapahtuu öljyllä. Canemure-projektissa kohteeseen hankittiin alkuvuoden 2021 aikana ilmavesilämpöpumppu. Lämpöpumppu asennettiin toimimaan öljylämmityksen rinnalla ja sen vaikutusta öljynkulutukseen seurataan. Tavoitteena on pienentää merkittävästi kohteen öljynkulutusta ja siten myös hiilidioksidipäästöjä.

  Takojantie 2-4 asuinalue

 • Osoitteessa Borupinraitti 4 sijaitsevassa kerrostaloyhtiössä toteutettiin kevään 2021 aikana innovatiivinen kilpailutus hiilidioksidipäästöjä pienentävän ratkaisun toteuttamisesta.

  Kilpailutuksella haettiin mahdollisimman suurta hiilidioksidipäästövähennystä rajatulla 25 000 euron hankintahinnalla. Kilpailutukseen oli mahdollista osallistua monilla erityyppisillä ratkaisuilla ja järjestelmillä, joista valinta tehtiin hiilidioksidipäästövaikutusten perusteella.

  Borupinraitti 4 kerrostalorakennus

 • Osana Canemure-projektia Lehtiojan palvelutalolle asennettiin loppuvuonna 2020 jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä. Järjestelmä koostuu Ecopal Oy:n toimittamasta Ecowec R10 -lämmönvaihtimesta, joka asennettiin käytössä jo valmiiksi olleen maalämpöjärjestelmän yhteyteen. Lämmönvaihdin toimii porakaivojen rinnalla osana maalämpöjärjestelmän lämmönkeruupiiriä. Järjestelmän asennuksesta vastasi Nastolan LVI-ala Oy.

  Tavoitteena on kerätä jätevedestä talteen vuodessa noin 90 MWh energiaa, joka muuten kulkeutuisi viemärin kautta ulos rakennuksesta. Järjestelmän toimintaa seurataan tarkoilla mittauksilla.

VIDEOT: Energiatehokkuutta ja hiilidioksidipäästöjä pienentävät kunnostusmenetelmät

Osana hanketta on valmistunut neljä ohjevideota lämmityksen säätöratkaisuista, vedensäätöratkaisuista, lämpöpumpuista ja jäteveden lämmöntalteenotosta. Videoissa kerrotaan lyhyesti järjestelmän teknisestä toteutuksesta sekä vaikutuksista energiankulutukseen. Tavoitteena on kannustaa taloyhtiöitä ja muita kiinteistönomistajia tekemään taloudellisesti kannattavia hiilidioksidipäästöjä pienentäviä remontteja kiinteistöissään.

Videot ovat nähtävissä alla.

 • Lämmitys vie noin 65 % asumisen energiatarpeesta ja on yksi taloyhtiöiden suurimpia kustannuksia.

  Lämmityksensäätöjärjestelmä seuraa asumisolosuhteita reaaliaikaisesti ja sen avulla voidaan tasata asumisolosuhteita sekä säästää energiaa. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen uusittiin lämmityksensäätöjärjestelmä, joka oli nopea ja edullinen investointi.

  Yhteistyössä: Lahti Energia Oy, Fourdeg Oy, Schneider Finland Oy

  Lue lisää: hiilineutraalisuomi.fi/canemure

 • Käyttöveden lämmittäminen vie noin 17 % asumisen energiatarpeesta. Talousveden tuotanto kuluttaa paljon energiaa. Asuinrakennuksen vedenkulutusta on mahdollista pienentää merkittävästi vesikalusteita huoltamalla ja uusimalla. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen tehtiin rakennuksen käyttövesijärjestelmän analysointi ja vesikalusteiden vaihto. Toimenpiteet säästivät itsensä nopeasti takaisin vesi- ja lämmitysenergialaskuissa.

  Yhteistyössä: Innotek Oy

  Lue lisää: hiilineutraalisuomi.fi/canemure

 • Asuinrakennusten tilojen ja käyttöveden lämmittäminen vie yli 80 % asumisen energiatarpeesta. Lämpöpumppujen avulla tilojen ja käyttöveden lämmityksessä voidaan hyödyntää niin maahan ja ilmaan auringosta varastoitunutta lämpöenergiaa kuin poistoilman tai jäteveden hukkalämpöä. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen asennettiin ilmavesilämpöpumppujärjestelmä taloyhtiön öljylämmityksen rinnalle.

  Yhteistyössä: Lämpöjokeri Ky

  Lue lisää: hiilineutraalisuomi.fi/canemure

 • Käyttöveden lämmittäminen vie noin 17 % asumisen energiatarpeesta. Suurin osa tästä energiamäärästä päätyy jäteveden mukana viemäriverkostoon. Jäteveden lämmöntalteenotto on mahdollista toteuttaa tarkoitusta varten suunnitellulla, rakennuksen viemärilinjaan liitettävällä lämmönvaihtimella. Lahdessa sijaitsevaan kohteeseen toteutettiin lämmönvaihtimen asennus.

  Yhteistyössä: Nastolan LVI-Ala Oy, Ecopal Oy

  Lue lisää: hiilineutraalisuomi.fi/canemure

Hankkeen logo, jossa lukee hiilineutraalisuomi.fi -canemureEU-hankkeen logo. Teksti: The LIFE-IP CANEMURE-FINLAND project has receives funding from the LIFE Programme of the European Union

 

 

 

Tämän hankesivun tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

 

Lisää Lahden osaprojektista Hiilineutraalisuomi-sivustolla

Lisätietoja

Jenni Rahkonen, ympäristökoordinaattori, Lahden kaupunki
etunimi.sukunimi@lahti.fi, puh 044 482 6646
Elina Rantanen, ympäristöpäällikkö, Lahden Talot Oy
etunimi.sukunimi@lahdentalot.fi, puh 03 851 5748