Hyppää sisältöön

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -CANEMURE

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa CANEMURE eli Carbon neutral municipalities and regions (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hanketta. Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassaolevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.
Tavoitteena on remontoida ja seurata seitsemää kohdetta, joissa tehdään erilaisia jälkikäteisasennuksia. Ulkopuolinen energia-asiantuntija laskee kustannustehokkuuden ja päästösäästöt. Lisäksi projektissa tehdään myös innovatiivista hankintaa. Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti.
Lahden osaprojekti kestää lokakuuhun 2021 saakka, mutta kulutustietojen seuranta jatkuu pidempään. Valtakunnallinen CANEMURE-hanke kestää 2018-2024.
Päijät-Hämeen maakuntaliitolla on oma osahankkeensa kokonaisuudessa. Ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisen hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus.

Kohteet ja toimenpiteet

 • Alokkaankadulla sijaitsevan rivitaloyhtiön 11 asuntoon tullaan projektin toimesta asentamaan uusi lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa lämpötilan säätämisen huoneittain ja esimerkiksi lämpötilan pudotusten ajastamisen säännöllisten poissaolojen (esim. työpäivien) ajalle. Järjestelmä koostuu älykkäistä patteritermostaateista ja niihin liittyvästä ohjausjärjestelmästä.

  Järjestelmä asennetaan kevään 2021 aikana ja sen toimintaa tullaan seuraamaan tulevien lämmityskausien aikana.

  Alokkaankadun kohteen rakennus

 • Hollolankadulla sijaitsevaan kerrostaloyhtiöön hankittiin Canemure-projektin toimesta uusi älykkäämpi lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmän toiminta perustuu tarkkoihin mittauksiin rakennuksen käyttäytymisestä. Asukkaalle näkyvänä osana kaikkiin rakennuksen huoneistoihin on asennettu lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaavat anturit. Järjestelmä oppii rakennuksen lämpötilakäyttäytymisen ja pyrkii sen avulla mm. sääennusteita hyödyntämällä pitämään lämpötilan mahdollisimman tasaisena asetusarvossaan.

  Järjestelmä on otettu käyttöön alkuvuonna 2021 ja sen vaikutuksia energiankulutukseen ja asumismukavuuteen tullaan seuraamaan tulevien lämmityskausien aikana. Toteutuksesta vastasi Lahti Energia Oy.

  Hollolankatu 3 kohteen kerrostalorakennus

 • Toimenpiteinä vedensäästöratkaisut (Soratie 5) ja ilmastoinnin säätö (Soratie 7).

  Soratie 5 ja 7 kohteen kerrostalorakennus

 • Takojantiellä sijaitseva rivitaloyhtiö on viimeisiä Lahden Talot Oy:n vuokra-asuntokohteita, joissa lämmitys tapahtuu öljyllä. Canemure-projektin toimesta kohteeseen hankitaan alkuvuoden 2021 aikana ilmavesilämpöpumppu. Lämpöpumppu asennetaan toimimaan öljylämmityksen rinnalla ja sen vaikutusta öljynkulutukseen seurataan. Tavoitteena on pienentää merkittävästi kohteen öljynkulutusta ja siten myös hiilidioksidipäästöjä.

  Takojantie 2-4 asuinalue

 • Osoitteessa Borupinraitti 4 sijaitsevassa kerrostaloyhtiössä tullaan kevään 2021 aikana toteuttamaan innovatiivinen kilpailutus hiilidioksidipäästöjä pienentävän ratkaisun toteuttamisesta.

  Kilpailutuksella haetaan mahdollisimman suurta hiilidioksidipäästövähennystä rajatulla 25 000 euron hankintahinnalla. Kilpailutukseen on mahdollista osallistua monilla erityyppisillä ratkaisuilla ja järjestelmillä, joista valinta tehdään hiilidioksidipäästövaikutuksen perusteella.

  Borupinraitti 4 kerrostalorakennus

 • Osana Canemure-projektia Lehtiojan palvelutalolle asennettiin loppuvuonna 2020 jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä. Järjestelmä koostuu Ecopal Oy:n toimittamasta Ecowec R10 -lämmönvaihtimesta, joka asennettiin käytössä jo valmiiksi olleen maalämpöjärjestelmän yhteyteen. Lämmönvaihdin toimii porakaivojen rinnalla osana maalämpöjärjestelmän lämmönkeruupiiriä. Järjestelmän asennuksesta vastasi Nastolan LVI-ala Oy.

  Tavoitteena on kerätä jätevedestä talteen vuodessa noin 90 MWh energiaa, joka muuten kulkeutuisi viemärin kautta ulos rakennuksesta. Järjestelmän toimintaa seurataan tarkoilla mittauksilla.

   

Hankkeen logo, jossa lukee hiilineutraalisuomi.fi -canemureEU-hankkeen logo. Teksti: The LIFE-IP CANEMURE-FINLAND project has receives funding from the LIFE Programme of the European Union

 

 

 

Tämän hankesivun tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

 

Lisätietoja

Jenni Rahkonen, ympäristökoordinaattori, Lahden kaupunki
etunimi.sukunimi@lahti.fi, puh 044 482 6646
Elina Rantanen, ympäristöpäällikkö, Lahden Talot Oy
etunimi.sukunimi@lahdentalot.fi, puh 03 851 5748