Hyppää sisältöön

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -CANEMURE

Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen -projekti on osa laajempaa CANEMURE eli Carbon neutral municipalities and regions (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hanketta. Lahden osahanke keskittyy siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassaolevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.
Tavoitteena on remontoida ja seurata kymmentä taloa, joissa tehdään erilaisia jälkikäteisasennuksia sekä annetaan energianeuvontaa. Ulkopuolinen energia-asiantuntija laskee kustannustehokkuuden ja päästösäästöt. Lisäksi projektissa tehdään myös innovatiivista hankintaa. Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti.
Lahden osaprojekti kestää lokakuuhun 2021 saakka, mutta kulutustietojen seuranta jatkuu pidempään. Valtakunnallinen CANEMURE-hanke kestää 2018-2024.
Päijät-Hämeen maakuntaliitolla on oma osahankkeensa kokonaisuudessa. Ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Suuri osa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Life-ohjelmasta. Kansallisen hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus.

Kohteet ja toimenpiteet

 • Toimenpiteinä huoneistokohtaiset anturit ja säätö.

  Alokkaankadun kohteen rakennus

 • Toimenpiteenä keskitetty lämmönsäätö useista mittauspisteistä. Ennakoiva, oppiva systeemi AI kautta.

  Hollolankatu 3 kohteen kerrostalorakennus

 • Toimenpiteinä vedensäästöratkaisut (Soratie 5) ja ilmastoinnin säätö (Soratie 7).

  Soratie 5 ja 7 kohteen kerrostalorakennus

 • Toimenpiteenä ilmavesilämpöpumppu.

  Takojantie 2-4 asuinalue

 • Innovatiivinen kilpailutus, jossa voi tarjota mitä vain ratkaisua (maksimihinta on tiedossa), mutta päästösäästö ratkaisee.

  Borupinraitti 4 kerrostalorakennus

 • Toimenpiteenä jäteveden lämmöntalteenotto.

   

Aiemmin remontoidut, joissa seuranta ja laskenta myös

 • Roopenkatu 3 kohteen rakennus

 • Vapaudenkatu 28 kohteen kerrostalo

Hankkeen logo, jossa lukee hiilineutraalisuomi.fi -canemureEU-hankkeen logo. Teksti: The LIFE-IP CANEMURE-FINLAND project has receives funding from the LIFE Programme of the European Union

 

 

 

Tämän hankesivun tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

 

Lisätietoja

Elina Rantanen, ympäristöpäällikkö, Lahden Talot Oy
etunimi.sukunimi@lahdentalot.fi, puh 03 851 5748