Hyppää sisältöön

Viiskulman taidekilpailun kilpailuohjelma

Viiskulman taidekilpailu on päättynyt – kiitos osallistujille!

Viiskulman taidekilpailu oli valtakunnallisesti ja kansainvälisesti avoin haku. Valitulla teoksella halutaan liittää tuleva taidemuseo taiteen keinoin kaupungin ydinkeskustaan ja ohjata kulkija kohti Päijänteenkadun varrelle valmistuvaa museota.

Avoimet taidekilpailut antavat mahdollisuuden niin uusille kuin kokeneille tekijöille ehdottaa teoksia anonyymisti, jolloin palkintopäätökset tehdään teosehdotusten perusteella.

Lahden Viiskulman merkitys korostuu lähitulevaisuudessa. Rautatienkadun Taideakseli ja uusi tuleva museo toimivat yhdistävänä tekijänä. Viiden kadun risteystä on kehitetty toistaiseksi väliaikaisin toimin autoilta vapaaksi aukioksi ja nyt sille halutaan luoda taiteen avulla pysyvä identiteetti, Viiskulman aukio.

Teosehdotuksia tuli yhteensä 60 kappaletta. Palkintolautakunta kävi nyt ensimmäisessä kokouksessaan kaikki teosehdotukset läpi ja ilahtui kiinnostuksen määrästä ja luovista ehdotuksista. Palkintolautakunta arvioi ehdotuksia taiteellisen laadun ja ympäristöön sopivuuden perusteella.

Kaikki teosehdotukset esitetään Lahti-Pisteessä avattavassa näyttelyssä lokakuussa. Palkittavat teokset ja kilpailupöytäkirja julkaistaan 13.10.2020. Palkittavien teoksien tekijät saavat tiedon ennen syyskuun puolta väliä. Keväällä 2021 valmistuvalla teoksella on jo nyt innokkaasti odottava yleisö.

Lahden kaupunki järjesti avoimen yksivaiheisen taidekilpailun 1.4.–14.8.2020 välisenä aikana. Kilpailussa haettiin teosehdotuksia Lahden Viiskulman aukiolle – Vesijärvenkadun, Kirkkokadun ja Päijänteenkadun rajaamalle alueelle.

Lahden kaupunki etsi teosehdotuksia Viiskulman aukiolle, joka toimii keskeisenä kulkuväylänä loppuvuodesta 2021 avautuvaan uuteen taide-, juliste- ja muotoilumuseo LAD:iin. Museo sijoittuu Päijänteenkadulle Lahden Mallasjuoman vanhaan tehdaskiinteistöön ja sen yhteyteen rakennettavaan uudisosaan.

Teosehdotuksen tuli luoda aukiolle ainutlaatuista identiteettiä, herättää mielenkiintoa uutta museota kohtaan ja toimia opastavana elementtinä sen luo. Tavoitteena on muodostaa viihtyisä ja vehreä taideaukio osaksi Lahden taideakselia, joka alkaa Matkakeskukselta ja seuraa Rautatienkatua.

Museon avautumisvuonna 2021 Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki, European Green Capital, ja näin ollen teosehdotuksen tuli ottaa ympäristönäkökulmat huomioon.

Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika oli 1.4.-14.8.2020. Kilpailu on ratkennut perjantaihin 18.9.2020 mennessä. Tulokset julkaistiin palkinnonjakotilaisuudessa 13.10.2020 klo 18:30, joka samalla avasi kilpailuehdotuksista koostetun näyttelyn.

Palkinnot

Mikäli vähintään palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:
I palkinto 6 000 euroa
II palkinto 4 000 euroa
III palkinto 2 000 euroa

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin siten, että palkintojen yhteissumma säilyy samana.

Kilpailua koskevat kysymykset

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri, taidekoordinaattori Anu Miettinen, anu.miettinen@lahti.fi, p. 044 4826490. Kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle, sähköpostitse osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fi, puhelimitse +358 50 434 4280.

Kysymyksiä voi esittää kahden jakson aikana.
I. jakso: 11.5.–5.6.2020, kysymyksiin vastataan 18.6. mennessä.
Vastaukset 1. jakson kysymyksiin

II. jakso: 20.7.–31.7.2020, kysymyksiin vastataan 3.8. alkavalla viikolla.
Vastaukset 2. jakson kysymyksiin

Kysymyksiin vastataan kahden viikon sisällä kysymyskauden päätyttyä tällä verkkosivulla.

Palkintolautakunta

Palkintolautakunnan muodostivat:

  • kaavoitusarkkitehti Päivi Airas, Lahden kaupunki, kaupunkisuunnittelu
  • aluetaidemuseotutkija Elisa Lindell, Lahden kaupunginmuseo
  • museoamanuenssi Paula Korte, Lahden kaupunginmuseo
  • ympäristöjohtaja Elina Ojala, Lahden kaupunki, ympäristökehitys
  • tuottaja Tanja Keskitalo, Malski, Kinos Property
  • Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä palkintolautakunnan taiteilijajäseninä toimivat
  • kuvataiteilija Merja Puustinen
  • kuvanveistäjä Anni Laakso
  • Lautakunnan sihteerinä toimii keväällä 2020 Lahden kaupungin taidekoordinaattoriksi valittu Anu Miettinen.

Arviointiperusteet

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotusten taiteellista ja elämyksellistä laatua. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, minkälaisen fyysisen paikan teos luo, miten se sijoittuu ympäristöönsä, ja millä tavalla se puhuttelee alueella liikkuvia ihmisiä ja toimii opastavana elementtinä uuden museon suuntaan. Lisäksi arvioitiin sitä, miten teos ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja alueella liikkujat (kävely, pyöräily, pelastustie).

Palkintolautakunta arvioi myös teoksen toteuttamiskelpoisuutta, turvallisuutta sekä ylläpitokustannuksia.

Lisätietoja kilpailuun liittyen, lisätty 31.7.2020

Osallistumalla kilpailuun hyväksyn henkilötietojeni rekisteröimisen Viiskulman taidekilpailun rekisteriin.

Lahden Viiskulman taidekilpailun ehdotuksista järjestetään näyttely syksyllä, loka-marraskuussa 2020, ilmoitamme näyttelystä tarkemmin syyskuussa.

Kilpailuehdotukset voi noutaa ajalla 10.12.2020 – 31.01.2021 Lahti-Pisteestä sen aukioloaikoina tai kilpailija voi lähettää ohjeet ehdotusten palauttamisesta sähköpostitse kilpailusihteerille, taidekoordinaattori Anu Miettiselle 31.12.2020 mennessä. Kilpailija maksaa palautettavien ehdotusten postituskulut. 31.01.2020 jälkeen noutamatta jääneet ehdotukset hävitetään kilpailusääntöjen mukaisesti.

Lahti-Piste