Hyppää sisältöön

Luontokouluohjelmat

Luontokoulu Kaisla on liikkuva luontokoulu eli ympäristökasvattajat tulevat sinne missä ryhmä on. Suurin osa toiminnasta tapahtuu lähiluonnossa: pihassa, metsässä tai vesistön äärellä. Paikka voi olla koulun tai päiväkodin lähimetsä tai jokin muu luontokohde. Toiminta on Lahden oppilaitoksille, varhaiskasvatusyksiköille ja nuorisotoimelle maksutonta. Tilaa kokonaisia ohjelmia tai kysy haluamaasi aiheeseen sopivista tehtävistä. Tilaukset sähköpostilla tai Lahden perusopetuksen intrasta löytyvän luontokoulun varauskalenterin kautta.

Luontokouluohjelmat

Kaikki ohjelmat sisältävät toiminnallisia tehtäviä. Ohjelmat räätälöidään ikäryhmille sopiviksi.

 • Tutkitaan esimerkiksi pohjaeliöitä, veden ominaisuuksia ja vesistön tilaa. Vesistötutkimukset voidaan koostaa WWF:n Naturewatch rannalla -tehtävistä, joihin oppilaat voivat vastata joko puhelimella tai paperilomakkeella.

  Pohjaeliöt ovat vesistöjen pohjissa eläviä hyönteisiä, nilviäisiä, kasveja ja planktoneliöitä. Ne ovat tärkeä osa vesistöjen ravintoverkkoja ja siksi niiden lajistokoostumus saattaa paljastaa tietoja vesistön tilasta. Pienikokoisia pohjaeliöitä tutkitaan luupeilla ja digimikroskoopeilla ja tutkittavaksi eliöt pyydystetään pohjaeliöhaaveilla vesiastioihin. Tutkimuksen jälkeen eliöt palautetaan takaisin vesistöön ja tutkimusta voidaan jatkaa tiedonhakutyönä.

 • Ohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta aiheesta.

  Puulajit

  Opetellaan lähimetsien yleisimpiä puulajeja toiminnallisin tavoin. Oppitunnin kohteeksi soveltuu metsäalue, jossa kasvaa ainakin koivuja, kuusia ja mäntyjä.

  Metsätyypit ja kasvit

  Opetellaan metsätyyppien tunnistamista ja niiden tyypillisimpiä lajeja, tehdään kasviruudut ja tutkitaan niiden lajeja, sekä tehdään erilaisia tehtäviä lajikorttien avulla.

  Metsäluonnon monimuotoisuus ja suojelu

  Tehdään mm. metsän monimuotoisuuskartoituksia, perustetaan omia pienoiskansallispuistoja ja keskustellaan metsien suojelusta.

  Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen luonnossa

  Tutustutaan ilmastonmuutoksen myötä Suomeen tuleviin sekä ahtaalle joutuviin lajeihin, spesialisteihin sekä generalisteihin. Lisäksi havainnollistetaan monimuotoisuuden merkitystä, tehdään yhteistyöharjoitteita ja käsitellään ympäristötunteita.

  Ennen tähän ohjelmaan osallistumasta luokka katsoo opettajan johdolla kaksi videota (yht. noin 30min.) ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Suomen lajistoon.

  Ympäristötaide

  Ympäristötaidetyöpajassa valmistetaan kierrätysmateriaalista kantaaottava taideteos lähiympäristöön. Työpaja aloitetaan lyhyellä teoriaosuudella ympäristötaiteesta, josta siirrytään teeman valintaan, ideointikierroksiin ja lopulta teoksen toteutukseen. Tavoitteena on käsitellä ympäristövastuullisuuden teemoja taiteen keinoin ja kehittää samalla luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

 • Tunnetaitoihin keskittyvillä oppitunneilla käsitellään sitä, mitä tunteet ovat, mistä niitä tulee, mitä ne aiheuttavat ja mitä niille pitäisi tehdä. Apuna käytetään tunnekortteja, luonnonmateriaaleja sekä luonnon tarjoamaa tilaa. Tämä on tunnetaitojen ensimmäinen ulko-oppitunti, jossa käsitellään yhtä tunnetta (ilo). Opettaja pitää tämän jälkeen itse samalla kaavalla ryhmälle lisää tunteja muista tunteista. Näin opitaan, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja toimivat samalla tavalla. Kokonaisuuteen kuuluu myös opettajan pitämä valmistava oppitunti (max. 45min). Opettaja saa valmiit diat, taustamateriaalin sekä ohjeistuksen ulko-oppituntien pitämiseen.

   

 • Ohjelma sisältää harjoitteita tunnetaitoihin ja luontoherkkyyteen liittyen. Tavoitteena on antaa nuorelle välineitä tunteiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä luonnon hyvinvointivaikutusten kokemiseen. Ohjelma sisältää toiminnallisia tehtäviä, joita tehdään pareittain sekä koko ryhmänä. Luonnossa kaikille tunteille on tilaa ja herkistyminen luonnon sekä oman kehon äärelle helpompaa.

 • Koulunuorisotyöntekijän kanssa ohjatut ryhmäytykset luonnossa sisältävät harjoitteita yhteistyötaitojen, yhteishengen sekä luontoherkkyyden parantamiseksi. Varaukset oman koulun koulunuorisotyöntekijän kautta.

 • Nämä paikkaperustaiset ohjelmat voi opettaja ohjata myös itsenäisesti. Materiaalit ja välineet saa lainaan Hiihtomuseosta museon aukioloaikojen puitteissa.

  Jääkauden jäljet ja luonnonsuojelu 3.-6.luokille

  Salpausselkä on reunamuodostuma 3.-6.luokille

  Monimuotoinen maisema luovuuden lähteenä 7.luokille-toiselle asteelle

  Pääset tutustumaan ohjelmiin tarkemmin tästä linkistä. Opetuskokonaisuudet löytyvät sivun alaosasta otsikolla ”Maasto-opetuskokonaisuudet Lahden Urheilukeskuksen ympäristössä”.