Hyppää sisältöön

Opiskelijahuolto ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskelijahuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja myös huoltajien kanssa. Hyvinvointia tukevalla toimintakulttuurilla huolehditaan sekä opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvoinnista että opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Opiskelijahuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti yhteisöllisen opiskelijahuoltotyön toimintaperiaatteiden mukaisesti. Opiskelijahuoltoryhmiin kuuluu oppilaitoksen rehtori tai päällikkö, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, sekä kuraattori. Paikalla voi olla myös opettaja- ja opiskelijaedustus. Yksilökohtainen opiskelijahuolto on yksittäiselle opiskelijalle annettavaa palvelua, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja joka useimmiten alkaa joko opiskelijan tai huoltajan yhteydenotosta tai monialaisen asiantuntijaryhmän neuvottelusta.

Kuraattorit ja psykologit ovat osa yhteisöllistä ja yksilöllistä opiskeljahuoltoa, jota toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain periaatteiden mukaisesti ammatillisessa koulutuksessa. Kuraattorit tukevat yksittäisten opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia, sekä opiskelijaryhmien toimintaa. Psykologi tarjoaa opiskelijoille tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja mielenterveysongelmissa. Hän voi olla mukana oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja niissä tukemisessa.

Ammatillisen koulutuksen psykologit

 • Katja Laakso

  Psykologi

  Liikuntakeskus Pajulahti, Suomen Diakoniaopisto Lahden kampus, Lahden Kansanopisto: aikuisten perusopetus
 • Marja-Liisa Kiri

  Psykologi

  Koulutuskeskus Salpaus / Keskustakampus: koti- ja puhdistuspalvelujen-, sosiaali- ja terveysalan-, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen-, lastenohjauksen-, käsi- ja taideteollisuusalan (myös Kannaksenkadun yksikkö)-, musiikkialan-, sirkusalan-, valmentava koulutus, hius- ja kauneudenhoitoalan-, sähkö- ja automaatiotekniikan-, tieto- ja tietoliikennetekniikan- ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Laboratorioalan perustutkinto, Lahden Konservatorio
 • Else-Mari Stenstrand

  Koulupsykologi

  Koulutuskeskus Salpaus / Keskustakampus ja Jokimaan kampus: elintarvikealan-, hotelli-, ravintola- ja cateringala-, matkailualan-, liiketalouden- ja hevostalouden perustutkinto
 • Tero Kallioinen

  Psykologi

  Koulutuskeskus Salpaus / Vipusenkadun kampus: autoalan-, logistiikan-, kone- ja metallialan ja kone- ja tuotantotekniikan-, kiinteistöpalveluiden-, käsi- ja taideteollisuusalan (Vipunen)-, pintakäsittelyn-, prosessiteollisuuden-, puualan-, rakennusalan-, talotekniikan-, teknisen suunnittelun-, verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
 • Hannele Tommo

  Koulupsykologi

  Kaarisilta, Kiipula

Ammatillisen koulutuksen kuraattorit

 • Virve Aarnio

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: elintarvikealan-, ravintola- ja cateringalan-, matkailualan-, sähkö- ja automaatioalan- ja hevostalousalan perustutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Kiipulan ammattiopisto
 • Anu Ala-Marttila

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: liiketoiminnan-, tieto- ja tietoviestintätekniikan – ja hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
 • Matti-Petteri Kontinen

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: autoalan-,prosessiteollisuuden-, logistiikan- ja kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Liikuntakeskus Pajulahti
 • Mervi Ora

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: taideteollisuuden- (muotoilu ja mallintaminen, puu- ja muotoilu, sisustusrakentaminen, tarpeistonvalmistus), pintakäsittelyalan-, puuteollisuuden-, verhoilu- ja sisustusalan-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden-, talotekniikan-, tekninen suunnittelun-, rakennusalan- ja laboratorioalan perustutkinto
 • Tarja Kämppi

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: taideteollisuusalan (jalometalli)-, sirkusalan-, tekstiili- ja muotialan- ja musiikkialan perustutkinto, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), Lahden Konservatorio: musiikkialan ammatillinen perustutkinto, Lahden Kansanopisto: Aikuisten peruskoulu, Suomen Diakoniaopisto Lahden kampus
 • Linda Udd

  Vastaava kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja välinehuoltoalan perustutkinto