Hyppää sisältöön

Opiskelijahuolto ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskelijahuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja myös huoltajien kanssa. Hyvinvointia tukevalla toimintakulttuurilla huolehditaan sekä opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvoinnista että opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Opiskelijahuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti yhteisöllisen opiskelijahuoltotyön toimintaperiaatteiden mukaisesti. Opiskelijahuoltoryhmiin kuuluu oppilaitoksen rehtori tai päällikkö, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, sekä kuraattori. Paikalla voi olla myös opettaja- ja opiskelijaedustus. Yksilökohtainen opiskelijahuolto on yksittäiselle opiskelijalle annettavaa palvelua, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja joka useimmiten alkaa joko opiskelijan tai huoltajan yhteydenotosta tai monialaisen asiantuntijaryhmän neuvottelusta.

Kuraattorit ja psykologit ovat osa yhteisöllistä ja yksilöllistä opiskelijahuoltoa, jota toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain periaatteiden mukaisesti ammatillisessa koulutuksessa. Kuraattorit tukevat yksittäisten opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia, sekä opiskelijaryhmien toimintaa. Psykologi tarjoaa opiskelijoille tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja mielenterveysongelmissa. Hän voi olla mukana oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja niissä tukemisessa.

Ammatillisen koulutuksen psykologit

 • Marja-Liisa Kiri

  Psykologi

  Koulutuskeskus Salpaus / Keskustakampus: Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, kasvatus- ja ohjausalan pt, käsi- ja taideteollisuusalan pt (tarpeistonvalmistus, jalometalliala), laboratorioalan pt, musiikkialan pt, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt (toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja), sirkusalan pt, sosiaali- ja terveysalan pt, Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, tieto- ja viestintätekniikan pt, tekstiili- ja muotoilualan pt, VALMA ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
 • Else-Mari Stenstrand

  Koulupsykologi

  Koulutuskeskus Salpaus: Elintarvikealan pt, hevostalouden pt, käsi- ja taideteollisuusalan pt (sisustusala, verhoiluala), liiketoiminnan pt, matkailutoiminnan pt, ravintola- ja catering-alan pt
 • Tero Kallioinen

  Psykologi

  Koulutuskeskus Salpaus / Vipusenkadun kampus
 • Hannele Tommo

  Koulupsykologi

  Kaarisilta, Kiipula

Ammatillisen koulutuksen kuraattorit

 • Petra Leino

  Koulukuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: elintarvikealan-, ravintola- ja cateringalan-, matkailualan-, musiikkialan , sirkusalan perustutkinto, Kiipulan ammattiopisto
 • Anu Ala-Marttila

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatioala, etelä-suomen kosmetologikoulu
 • Matti-Petteri Kontinen

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: autoalan-, logistiikan perustutkinto, Liikuntakeskus Pajulahti
 • Mervi Ora

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, hevostalouden perustutkinto, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, prosessiteollisuuden perustutkinto
 • Pia Mikkola-Autio

  Kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: liiketoiminnan-, laboratorioalan-, puhtaus ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto,Lahden kansanopisto: aikuisten peruskoulu
 • Tarja Kämppi

  Koulukuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: TUVA, Lahden Konservatorio: musiikkialan ammatillinen perustutkinto, Suomen Diakoniaopisto Lahden kampus
 • Minna Into

  Koulukuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: Talotekniikan-, teknisen suunnittelun- puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan-, puuteollisuuden-, taideteollisuusalan-, tekstiili- ja muotialan-, kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • Margit Riikkula

  Vastaava kuraattori

  Koulutuskeskus Salpaus: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja välinehuoltoalan perustutkinto