Hyppää sisältöön

Opiskelijahuolto lukiossa

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskelijahuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisön jäsenille ja sitä toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja myös huoltajien kanssa. Hyvinvointia tukevalla toimintakulttuurilla huolehditaan sekä opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvoinnista että opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Opiskelijahuoltoa toteutetaan lukioissa sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. Yhteisöllinen opiskelijahuolto tukee koko lukioyhteisöä. Yhteisöllinen opiskelijahuolto edistää opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä yhteisön hyvää vuorovaikutusta ja osallisuutta. Lukion yhteisöllisestä opiskelijahuollosta vastaa opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu lukion rehtori (apulaisrehtori), ryhmänohjaajien/ opettajien edustus, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat myös opiskelijoiden edustajat ja huoltajien edustus.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavat palvelut eli opiskeluterveydenhuollon, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisessa asiantuntijaryhmässä toteutettavan työn. Yksilötyö on sekä ehkäisevää että korjaavaa. Tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista terveyttä, hyvinvointia ja opintojen etenemistä sekä kasvua aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään.

Lukion kuraattorit

Lukion psykologit